Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Lezingen van het Rijksarchief te Leuven

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op archiefbewaarplaats

Geplande lezingen

03/12/2022 - Leuven

Houtige beplantingen – van solitaire bomen over hakhoutstoven tot boomgaarden en boscomplexen – vormen levende getuigen van zowel natuurlijke als maatschappelijke ontwikkelingen. Om dit houtig erfgoed naar waarde te schatten, betekenis te geven en toekomstgericht te beheren is historische kennis onontbeerlijk. Op deze studiedag van het Rijksarchief Leuven en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant belichten experten de bijdrage van historisch onderzoek voor ons begrip van en omgang met bomen en struiken. Afspraak op zaterdag 3 december 2022 om 10.00 uur in het Rijksarchief Leuven.

Voorbije lezingen

Datum/dataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van de lezing
09/03/2022LeuvenDe vergeten grondwetsvoorstellen van 1830. Terug naar de wortels van de Belgische Grondwet
02/10/2021LeuvenOnderzoek naar en omgang met onroerend erfgoedrelicten uit de Tweede Wereldoorlog in Vlaams-Brabant
19/09/2020LeuvenOver kelders, serres en schuren. Onroerende getuigen van het kweken en bewaren van voeding
08/12/2018LeuvenHistorische hoeves in Vlaams-Brabant. Verleden en toekomst van boerderijgebouwen - Najaarslezing Rijksarchief te Leuven en Documentatiecentrum Vlaams-Brabant (VOLZET)
30/11/2018LeuvenPremonstratenzers in het archief - Dubbellezing in het Rijksarchief te Leuven
01/06/2018LeuvenArcheologie in het archief - Voorjaarslezing
02/12/2017LeuvenFabriek en dorp - Lokale bedrijfsgeschiedenissen in Vlaams-Brabant sinds de 19de eeuw
03/06/2017LeuvenDialecten in lokaal historisch onderzoek - Vlaams-Brabantse stemmen uit het verleden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement