Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen: 500 extra Naamse procesdossiers beschreven

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/04/2023 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

In 350 jaar tijd heeft de Grote Raad voor de Nederlanden – als rechtbank en als bestuursorgaan – minstens 1,5 km archief gevormd. In het Algemeen Rijksarchief wordt al jaren hard gewerkt aan de ontsluiting van deze massa archief van een instelling die drie eeuwen lang een voorname plaats bekleedde binnen het juridisch kader van de Nederlanden. Een nieuwe inventaris beschrijft 500 bijkomende procesdossiers uit Namen.

De onderzoeksmogelijkheden

Het gaat om het zevende (en voorlaatste) deel van de reeks procesdossiers uit Namen. Naast enkele zaken die handelen over één of andere vorm van agressie – belediging, smaad, mishandeling en zelfs moord – bevat dit deel een behoorlijk aantal zaken rond machtsuitoefening: bevoegdheidsconflicten, machtsmisbruik en het doen naleven van reglementen en ordonnanties (zoals plakkaten over het jachtrecht, het weiderecht, erfdienstbaarheden, enzovoort).

Veruit de meeste zaken gaan echter over geld. Renten, testamenten, bezit van onroerend goed, belastingen, commerciële transacties, diefstal, schadevergoedingen en schulden vormen de meest voorkomende onderwerpen van dispuut in de hier beschreven procesdossiers. In meer dan de helft van de gevallen gaat het daarbij om particulieren, maar ook edellieden – doorgaans lokale heren en dames – zijn goed vertegenwoordigd.

Chronologisch omvatten de genoemde dossiers de periode 1492-1776. Opnieuw voer voor vroeg-modernisten die geïnteresseerd zijn in het graafschap Namen, in rechtsgeschiedenis en/of in conflicten die de Naamse bevolking door de hoogste rechtbank van het land liet beslechten!

De inventaris

Je kan deze inventaris zowel raadplegen via onze online zoekomgeving als downloaden in pdf-formaat via onze webshop. Beide opties zijn gratis. De papieren versie is voor € 7,00 te koop in het Algemeen Rijksarchief of kan worden besteld via publicat@arch.be.

LEYDER Dirk, (m.m.v.) VANDER GHINST Guy, Inventaire des archives du Grand Conseil des Pays-Bas à Malines : Série Dossiers de procès de Namur : nos 3001-3500 (1492-1776)reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 699, publicatie nr. 6334, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2022, 7,00 € (+ eventuele verzendingskosten).

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement