Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Grote enquête over digitale archivering in de federale overheid

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/02/2023 - Archiefbeheer - Algemeen Rijksarchief

Het Rijksarchief lanceerde in februari een grote bevraging naar het digitaal archief dat ‘leeft’ bij de federale overheidsdiensten en hoe het beheerd wordt. Het doel? Archiefvormers beter kunnen adviseren door hun problemen te identificeren. En in kaart brengen wat er in de toekomst op het Rijksarchief afkomt.

De resultaten zullen daarnaast gebruikt worden door de federale werkgroep e-Archivering, die eind 2022 werd opgericht en waarin het Rijksarchief een belangrijke rol opneemt.

De enquête bevraagt zowel de archief-/informatiebeheerders als de ICT-verantwoordelijken van de federale instellingen, omdat digitale archivering meestal een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Alle federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, openbare instellingen van de Sociale Zekerheid en federale wetenschappelijke instellingen zijn uitgenodigd om deel te nemen.

De enquête loopt nog tot eind maart 2023.

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement