Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe opleiding Archief- en informatiebeheer van start in Brussel

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/01/2023 - Divers - Algemeen Rijksarchief

Ben je betrokken bij de selectie, bewaring, ontsluiting of valorisatie van (actuele) documenten, archieven en data, kortom van de informatie van jouw dienst of organisatie? In januari 2023 gaat in Brussel een nieuwe opleiding Archief- en informatiebeheer van start.

Met@ is ontworpen als een methodologische en praktische cursus die je in staat stelt de volledige informatieketen (van de creatie tot de verspreiding en bewaring ervan) doeltreffend te beheren, rekening houdend met de meest recente technologische en juridische ontwikkelingen en aangepast aan de behoeften van jouw professionele omgeving.

In dit programma maak je in een periode van vier maanden kennis met de theoretische en praktische concepten van informatiebeheer en -conversatie. De opleiding omvat bezoeken aan een aantal archieven en bewaarinstellingen, waaronder het Rijksarchief. Het programma biedt eveneens een reflectie op de ethische, maatschappelijke en organisatorische kwesties in verband met het beheer van informatie en archieven.

Geen archivaris? Geen paniek. Deze cursus is bedoeld voor iedereen, met of zonder ervaring of specifieke voorkennis.

In dit digitale tijdperk hebben informatieprofessionals soms moeite om hun rol en taken te definiëren. Eén van de uitdagingen zal ook zijn hoe de verschillende werknemers van een organisatie te mobiliseren en hen het belang van documentbeheer te laten aanvaarden.

De cursus wordt gegeven door de Université Saint-Louis - Bruxelles en de Haute Ecole Bruxelles-Brabant in samenwerking met het Rijksarchief en de Association des Archivistes Francophones de Belgique (AAFB). De cursussen vinden plaats van januari tot juni 2023.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement