Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

In memoriam Ernest Persoons, ere-Algemeen Rijksarchivaris

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/02/2022 - Divers

Eind januari bereikte ons het droevige nieuws dat dr. Ernest Persoons, ere-Algemeen Rijksarchivaris, overleden is in het WZC Sint Bernardus in Bertem. Het Rijksarchief herinnert en eert Ernest Persoons als een 'civil servant' in de beste betekenis van het woord.

Ernest Persoons werd geboren in Tessenderlo in 1937. Na studies aan de KU Leuven, waar hij in 1960 licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren werd, en aan de École des Chartes in Parijs (1960-1961), werd hij in 1961 kandidaat-archivaris, en startte hij op 1 april 1963 zijn loopbaan in dienst van het Rijksarchief, waar hij in 1964 slaagde voor het examen van archivaris-paleograaf en in 1973 benoemd werd tot werkleider.

Ondertussen was hij in 1970 gepromoveerd tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte. Zijn naam zal ook voor altijd verbonden blijven aan het gerenommeerde vaktijdschrift Archief- en Bibliotheekwezen in België – Archives et Bibliothèques de Belgique, waarvan hij van 1967 tot 1978 hoofdredacteur was.

In 1977 werd hij aangesteld tot hoofd van de afdeling ‘Rekenkamer en Gerechtelijke archieven’ bij het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Na enkele jaren verbonden te zijn geweest aan het kabinet van Daniël Coens, de toenmalige minister van Onderwijs (1985-1987), werd hij per 1 mei 1987 benoemd tot Algemeen Rijksarchivaris, in opvolging van Carlos Wyffels. Die functie bekleedde hij tot zijn opruststelling in 2002.

Ernest Persoons was een gedreven en daadkrachtig man, een civil servant in de beste betekenis van het woord. In de 15 jaar dat hij aan het hoofd stond, moest hij het Rijksarchief door talrijke hervormings- en besparingsrondes loodsen, iets wat hij naar best vermogen en met veel creativiteit deed.

Eén van de hoogtepunten was ongetwijfeld de viering van het 200-jarig bestaan van het Rijksarchief in 1996. Altijd en tegenover iedereen verdedigde hij de belangen van ‘zijn’ instelling en haar personeel. Dat leverde hem geregeld kritiek op, maar tegelijk het respect van velen. Ook na zijn pensionering bleef hij steeds discreet en vanop de achtergrond het reilen en zeilen van het Rijksarchief met grote belangstelling volgen.

Volgens zijn eigen wens werd Ernest Persoons in intieme kring begraven. Aan zijn weduwe en familie bieden wij, in dankbaarheid voor wat hij voor het Rijksarchief heeft betekend, onze oprechte deelneming aan.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement