Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Project ‘Lokaal Archief Wallonië’ meer dan ooit relevant

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/01/2022 - Inventarisatie - Archiefbeheer - Aanwinsten - Rijksarchief te Namen - Rijksarchief te Eupen - Rijksarchief te Luik - Rijksarchief te Doornik - Rijksarchief te Bergen - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Rijksarchief te Aarlen

Het project Lokaal Archief Wallonië zag het licht in 2010, maar blijft crescendo gaan qua productiviteit. Intussen telt dit project ruim 100 (!) partners. “Ambulante” archivarissen helpen archiefvormers bij archiefselectie, voorzien opleidingen, geven advies inzake documentbeheer, …

Toen het project in 2010 van start ging, was de eerste doelstelling om te helpen bij de vernietiging van archief “in situ” en bij de overbrenging van historisch waardevol archief naar het Rijksarchief. Het dynamische project heeft vandaag meer dan 100 partners en heeft zijn activiteiten flink uitgebreid: opleidingen organiseren, hulp bieden bij het beheer van de documentenflow, adviseren inzake de digital turn, enz. Aanvankelijk waren de interventies beperkt tot landelijke of kleine entiteiten die geen vaste archivaris of archiefdienst hebben. Vandaag echter hebben ze ook betrekking op grote organisaties die wél beschikken over een vaste archivaris of archiefdienst.

Naast klassieke interventies stond 2021 ook in het teken van hulp aan gemeentebesturen en OCMW’s die werden getroffen door de zware overstromingen van juli 2021. Heel wat archief ging onherroepelijk verloren. Toch hebben de projectteams ook essentiële documenten kunnen redden.  

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement