Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archieven in nood na de overstromingen van juli 2021: doe een gift

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/10/2021 - Archiefbeheer - Restauratie - Rijksarchief te Luik

De overstromingen van juli 2021 richtten grote schade toe aan ons erfgoed, waaronder ook aan archiefbestanden. Heel wat archieven van gemeenten, parochies en andere overheids- en privéinstellingen werden zwaar getroffen. Een stuk van het geheugen en de geschiedenis van een regio ging daarbij voorgoed verloren. De Koning Boudewijnstichting heeft een Schenkerskring “Erfgoed Overstromingen” geopend om bij te dragen tot de redding van ons erfgoed.  

Dankzij acties van vastberaden plaatselijke verantwoordelijken en met de hulp van talrijke vrijwilligers, waaronder van het
Blauwe Schild, hebben de Rijksarchieven van Luik en Eupen een deel van de geïmpacteerde archieven kunnen redden.
Deze kostbare getuigen van het verleden zijn intussen gedroogd, maar zijn nog bevuild en dus moeilijk raadpleegbaar.  

De schimmels en het vuil die het archief bedreigen, moeten nog verwijderd worden. Opdat de inspanningen die reeds werden geleverd vruchten zouden kunnen afwerpen, doen we beroep op uw vrijgevigheid om de restauratie van dit archief te kunnen bekostigen.  

Onder meer de parochiearchieven van Dalhem-Limburg, Goé en Bilstain, Fraipont en Prayon (provincie Luik) moeten worden gerestaureerd, alsook de archieven van het protestants centrum van Nessonvaux. Het bedrag dat nodig is voor de restauratie wordt geraamd op € 18.000.

Het ingezamelde geld zal door de eigenaars van het archief worden gebruikt om de beschimmelde documenten te ontsmetten en om ze te ontdoen van de nog resterende modder. Daarna moeten scheuren worden gedicht en moeten delen die zijn losgekomen door het water weer aaneen worden geplakt. Vervolgens zal het archief worden gedigitaliseerd en opnieuw worden verpakt. Het Rijksarchief zal kosteloos toezien op de restauraties.

Hoe kan je een gift doen?

De Koning Boudewijnstichting heeft een Schenkerskring “Erfgoed Overstromingen” geopend om bij te dragen tot de redding van ons erfgoed. Je kan jouw gift zowel online als via bankoverschrijving doen.  

 • Online
  Klik hier voor de link
 • Bankoverschrijving
  IBAN: BE10 0000 0000 0404
  BIC: BIC BPOTBEB1
  Begunstigde: Koning Boudewijnstichting
  Gestructureerde mededeling: ***623/3661/60056***

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar voor 45% van het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Wil je meer informatie over het getroffen archief? Contacteer het Rijksarchief Luik!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement