Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Een leven lang zoeken naar doden en vermisten uit de Tweede Wereldoorlog

Texte petit  Texte normal  Texte grand
07/05/2021 - Divers - Dienst Archief Oorlogsslachtoffers

8 mei markeert het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Wij grepen de herdenking dit jaar aan om de uitzonderlijke carrière van Marie-Céline de Dorlodot uit te lichten, aan wie de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers meer dan een kwart van zijn algemene documentatie te danken heeft, evenals de dossiers over Belgen in Frankrijk tijdens de oorlog.

Marie-Céline de Dorlodot, in 1907 geboren in Châtelet, trad in juni 1940 in dienst bij de Belgische Dienst voor Repatriëring.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd ze op vrijwillige basis hoofd van de Belgische missie in Frankrijk voor onderzoek in opdracht van het Belgisch Commissariaat voor de Repatriëring.

Ze ging in gevangenissen, kampen, ondernemingen, maar ook in departementale archiefdiensten op zoek naar documentatie over Belgische burgerslachtoffers in Frankrijk.

In diezelfde periode werd ze lid van de Belgische militaire missie voor repatriëring in Frankrijk en ijverde ze voor het opsporen van overleden of vermiste personen.

De opsporingsopdrachten in het buitenland werden eind 1954 afgeschaft. Een jaar later werd Marie-Céline de Dorlodot aangesteld als hoofd van de permanente opsporingsmissie bij de International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen (Duitsland), waar ze vrije toegang had tot het archief. Ze verstuurde van daaruit kopieën van stukken in verband met België naar het Bestuur Oorlogsslachtoffers, en bleef regelmatig naar Frankrijk gaan.

In 1955 voerde ze onder meer onderzoek naar een moeder uit Luik, Judith Dejong, en haar dochter Céline Lappeman (zie foto - © privéverzameling). Zo ontdekte ze dat beide vrouwen in 1943 werden gedeporteerd naar Drancy.

In 1984, op 77-jarige leeftijd, gaf Marie-Céline de Dorlodot haar ontslag. In 1997 overleed ze in Brussel.

De Dienst Archief Oorlogsslachtoffers van het Rijksarchief dankt aan Marie-Céline de Dorlodot meer dan een vierde van zijn algemene documentatie, evenals talrijke dossiers over Belgen die zich tijdens de oorlog in Frankrijk bevonden. Het gaat om bijzonder waardevolle informatie over landgenoten die werden gehospitaliseerd, geïnterneerd, gedeporteerd, veroordeeld, gefusilleerd, begraven, of die op Frans grondgebied vermist werden. Het archief verstrekt ook inlichtingen over Duitse Joden, waaronder kinderen die door België reisden maar werden geïnterneerd in Frankrijk en vervolgens gedeporteerd via het verzamelkamp van Drancy.

In dit archief vind je tevens afschriften van akten van de burgerlijke stand, certificaten van internering of deportatie, verslagen van ontgraving en verwijzingen naar andere originele stukken.

Bij de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers kan je dit alles raadplegen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement