Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Stadsrekeningen van Namen online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/03/2021 - Onderzoek - Digitalisering - Rijksarchief te Namen

Na de stadsrekeningen uit het archief van de Rekenkamer, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, staan nu ook de rekeningen van de stad Namen (1364-1794) die worden bewaard in het Rijksarchief Namen online.

Het gaat om een reeks stadsrekeningen van Namen over een periode van meer dan vier eeuwen: een stevige uitbreiding aan online bronnen voor mediëvisten en modernisten, en voor iedereen die zich in stadsgeschiedenis verdiept.

Tot dusver waren via het archief van de Rekenkamer slechts enkele rekeningen van Namen beschikbaar. Deze online publicatie gaat over een meer volledige rekeningenreeks. De reeks begint in 1364, kort nadat de stad van de graaf van Namen, Willem I, meer financiële autonomie gekregen had, en stopt in 1795, kort voor de periode waarin de Franse revolutionairen de instellingen van het ancien régime afschaften.  

Al sinds de periode van Jules Borgnet, de eerste conservator van het Rijksarchief Namen, of met andere woorden vanaf het midden van de 19de eeuw, werd dit archief gebruikt voor de Naamse geschiedschrijving.

En vandaag kan iedereen het van thuis uit raadplegen!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement