Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Mannen van het schrift. Vorstelijke ambtenaren, documentbeheer en bestuurlijke ontwikkeling in het graafschap Vlaanderen (1244-1305)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/02/2021 - Onderzoek - Publicaties

De tweede helft van de 13de eeuw was een scharnierperiode in de geschiedenis van de geschreven cultuur in West-Europa. In het graafschap Vlaanderen, ten tijde van Margareta van Constantinopel (1244-1278) en Gwijde van Dampierre (1278-1305), was dit het moment waarop de oorkonden plaats begonnen ruimen voor de opkomst van bestuurlijke praktijken in de ruime betekenis van de term. Aurélie Stuckens publiceerde in onze reeks Studies in Belgian History een monografie over deze evolutie.

Vlaanderen volgde zo een evolutie die, met tussenpozen van enkele decennia, kenmerkend was voor de meeste besturen van de koninkrijken, vorstendommen en heerlijkheden in West-Europa. Vlaanderen onderscheidde zich echter doordat het een voortrekkersrol speelde in de ontwikkeling van bepaalde bestuurlijke instrumenten zoals registers, formulieren, vermeldingen van “commandement des actes”, enz. Ook aan de bewaring van geschreven documenten in ruime zin werd in Vlaanderen uitzonderlijk veel zorg besteed, en met name dan aan voorbereidende stukken. Er volgde een geleidelijke uitbouw van de allereerste bureaucratische functies inzake documentbeheer, zoals de algemeen ontvanger van financiën, de meester en ontvanger van de “nieuwe gronden” van de graaf en de “de facto kanselier”.

Deze vorstelijke ambtenaren en hun ondergeschikten waren de getalenteerde actoren van de 13de eeuw die het bestuur van het graafschap Vlaanderen hebben uitgebouwd, dat tijdens de middeleeuwen een belangrijke culturele, economische en politieke regio was in Noordwest-Europa.

Bestellen

De publicatie is voor € 29,95 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be.

  • STUCKENS Aurélie, Les hommes de l’écrit : Agents princiers, pratiques documentaires et développement administratif dans le comté de Flandre (1244-1305), Reeks Studies in Belgian History vol. 9, publicatienr. 6150, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020.

De reeks Studies in Belgian History (SBH) omvat zowel hoogkwalitatieve historische monografieën als samengestelde uitgaven. De SBH-reeks hanteert een double blind peer review (zowel auteurs als reviewers) en neemt publicaties aan in het Engels, Frans, Duits en Nederlands.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement