Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de Dijle-prefectuur: een onmisbare bron voor de geschiedenis van de Franse tijd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/12/2020 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Brussel

Het Rijksarchief te Brussel bewaart 215 strekkende meter archief van de Dijle-prefectuur (de latere provincie Brabant), tot voor kort slechts summier ontsloten. Volgens de grondwet van het jaar VIII (1799) vormden de prefecturen een essentiële schakel in de institutionele structuur van de Franse Republiek. Om deze onmisbare bron voor de geschiedenis van de Franse tijd beter te kunnen gebruiken, heeft François Antoine, archivaris bij het Rijksarchief te Brussel, een meer analytische inventaris opgesteld van de dossiers in verband met interne aangelegenheden.

De prefecturen vertegenwoordigden de centrale overheid. Maar ook de verkozenen van het departement werden via een algemene raad en een raad van de prefectuur betrokken bij het beslissingsproces. Deze bestuursvorm had ruime bevoegdheden en maakte het mogelijk dat het Consulaat de grondslag kon leggen voor een verregaande centralisatie. Volgens minister Chaptal “strekte de keten van de uitvoerende macht zich zonder onderbrekingen uit van bij de minister tot de besturen zodat de wet en de orders van de regering tot in de kleinste vertakkingen van de maatschappij werden overgebracht met de snelheid van elektrische stroom”.  

Om deze onmisbare bron voor de geschiedenis van de Franse tijd beter te kunnen gebruiken, heeft François Antoine, archivaris bij het Rijksarchief te Brussel, een meer analytische inventaris opgesteld van de dossiers in verband met interne aangelegenheden. Het nieuwe zoekinstrument bevat 6.677 artikels uit de periode 1800-1815, met zeer diverse onderwerpen zoals weldadigheid, openbaar onderwijs, promotie van landbouw en industrie, en voogdij over de gemeenten.  

De inventaris

De inventaris is in papieren versie voor 15,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of in het Rijksarchief te Brussel. De papieren versie bestellen kan via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement