Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Een nieuwe onderzoeksgegevensbank voor België

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/11/2020 - Onderzoek - Archiefbeheer - Divers - Algemeen Rijksarchief

Het Social Sciences and Digital Humanities Archive ‘SODHA’ werd zopas gelanceerd. SODHA is een gegevensarchief: een archief voor gegevensreeksen die werden aangemaakt bij wetenschappelijk onderzoek, en waarin onderzoekers herbruikbare gegevens (data) uit alle takken van de sociale wetenschappen en digitale menswetenschappen kunnen opslaan en terugvinden.

Datasets die worden gepubliceerd via SODHA krijgen een Digital Object Identifier (DOI), waardoor ze meer kans hebben om gevonden te worden door zoekrobotten en ze dus veel meer online zichtbaarheid krijgen. Op die manier worden de verwezenlijkingen van onderzoekers samen met academische publicaties in de kijker gezet als gegevenscollecties. De gegevensreeksen kunnen geciteerd en doorzocht worden, net als traditionele bronnen zoals artikels, (hoofdstukken uit) boeken, acta van lezingen, enz.  

Gegevens die werden ingezameld en verwerkt met behulp van overheidsfinanciering kunnen op die manier worden hergebruikt, waardoor de inspanningen van de  onderzoekers publieke erkenning krijgen. De gegevens worden doorzoekbaar, toegankelijk, interoperabel (d.w.z. de kwaliteit die twee of meer digitale informatiesystemen of onderdelen daarvan in staat stelt informatie uit te wisselen en te verwerken zonder menselijke tussenkomst) en herbruikbaar (in het Engels “FAIR”, wat staat voor findable, accessible, interoperable and reusable).

Als nieuwe dienstverlening van het Rijksarchief in België verbindt SODHA zich ertoe om het onderzoeksmateriaal te bewaren volgens de geldende normen van de instelling. SODHA stimuleert open science en transparantie door de onderzoekers aan te moedigen hun gegevens met een open licentie op te slaan, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden hergebruikt en wetenschappelijke duplicatie mogelijk wordt. SODHA is gesteund op de open-source webtoepassing Dataverse. Dankzij het BISHOPS-project (Belgian Infrastructure for Social Sciences and Humanities Open Science) kunnen we het actieterrein van SODHA nu ook uitbreiden tot de (digitale) menswetenschappen.  

  • De collecties met datasets van SODHA raadplegen of je eigen gegevensreeksen opslaan? Eén adres: www.sodha.be.

Volg het project ook via LinkedIn.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement