Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van het aankoopcomité van Charleroi geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/10/2020 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

De reeks inventarissen van de archieven van de aankoopcomités, verantwoordelijk voor de aankoop en onteigening van vastgoed voor rekening van de Belgische Staat, werd uitgebreid met een inventaris voor het archief van het aankoopcomité van Charleroi: 33 strekkende meter archief, beschreven in 1.376 inventarisnummers.

De dossiers zijn alfabetisch geordend en gaan over 120 gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Charleroi, van Acoz tot Wayaux. De oudste dossiers dateren uit 1928 en de meest recente uit de jaren 1970, maar sommige werden aangevuld tot 1998.

Voor elke onteigening werd een dossier geopend. Dossiers over eenzelfde onteigeningsplan werden samengebracht in een algemeen dossier, onderverdeeld in individuele dossiers voor elke betrokken partij. De algemene dossiers bevatten expertiseverslagen, briefwisseling met de onteigenden en de overheid die tot de onteigening overgaat en met de centrale directie, (al dan niet geannoteerde) kadastrale plannen en uittreksels, het (de) onteigeningsplan(nen), bestemmingsplannen, foto’s, bepalingen van wederbeleggings- en bezettingsvergoedingen, briefwisseling met de ontvangers van de registratie en de belastingen, kopieën van eerdere eigendomstitels, ontwerpen van akten, vereffeningsborderellen, ...

De algemene of individuele onteigeningsplannen en de bestemmingsplannen springen het meest in het oog voor onderzoek. Ze geven een beeld van de toestand vóór de uitvoering van het project.

De raadplegingsvoorwaarden

Dossiers jonger dan 100 jaar en ouder dan 30 jaar kunnen worden geraadpleegd mits toestemming van de algemeen rijksarchivaris of zijn afgevaardigde bij het Rijksarchief te Bergen. Dossiers jonger dan 30 jaar kunnen worden geraadpleegd mits toelating van de administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie.  

De inventaris

De inventaris is in papieren versie voor € 8,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en in het Rijksarchief te Bergen. De papieren versie bestellen kan via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement