Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

9.476 middeleeuwse en vroegmoderne stadsrekeningen online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/09/2020 - Onderzoek - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Mediëvisten en vroeg-modernisten, opgelet! De gedigitaliseerde stadsrekeningen van tientallen Zuid-Nederlandse steden, bewaard in het archief van de Rekenkamers in het Algemeen Rijksarchief, staan online. Het gaat om steden in de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen en Namen; de hertogdommen Brabant, Limburg en Luxemburg; en de heerlijkheden Doornik en Mechelen. Alles bij elkaar staan nu 9.476 stadsrekeningen online, goed voor meer dan 700.000 digitale beelden.

Het behoeft geen commentaar dat het om een eersterangsbron gaat. Vele steden waren verplicht om hun jaarrekeningen, met daarin gedetailleerde overzichten van inkomsten en uitgaven, voor te leggen aan de centrale Rekenkamer. Dat heeft geleid tot het ontstaan van een indrukwekkende reeks, die nu ook digitaal beschikbaar is.

Doorwinterde historici en heemkundigen weten al langer dat stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten, niet alleen over het economische en culturele leven, maar over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook voor disciplines zoals historische taalkunde of militaire en milieugeschiedenis hebben stadsrekeningen bijvoorbeeld heel wat te bieden. Interessant is vooral dat vele inkomsten en uitgaven (voor stadswerken, wedden, schuttersfeesten, processies, enz.) elk jaar terugkomen, wat een studie over een lange periode mogelijk maakt.

Enkele steden ontbreken nog, maar die komen in de loop van de volgende maanden online.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement