Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Letterkundig archief van schrijver Henri Vernes geïnventariseerd en raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/06/2020 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Doornik

In 2011 werd 8 strekkende meter archief van de bekende schrijver Henri Vernes, de geestelijke vader van Bob Morane, opgenomen in de collectie van het Rijksarchief te Doornik. Voer voor bewonderaars van het eerste uur, maar ook voor historici, romanisten, sociologen, of eenvoudigweg al wie nieuwsgierig is!

Charles Dewisme, de echte naam van de auteur, werd in 1918 geboren in Aat. Hij groeide uit tot één van de meest gelezen Belgische romanschrijvers ter wereld. Op vraag van uitgeverij Marabout creëerde hij in 1953 het personage Bob Morane, de held in meer dan 220 romans, vertaald in een vijftiental talen. De avonturier die ronddoolt in “De Helse Vallei” kende talloze bewerkingen. Het hoeft dus niet te verwonderen dat we in dit archief talrijke romans en stripverhalen aantreffen in originele versie, als heruitgave of in buitenlandse versie. Maar dat niet alleen! De auteur heeft ook een aantal zeldzame documenten aan het Rijksarchief geschonken, zoals een vijftigtal manuscripten en typoscripten (getypte teksten met handgeschreven aantekeningen) van zijn fictiewerk, evenals een paar originele tekeningen van Bob Morane van de hand van Dino Attanasio, Gérald Forton, William Vance en Feliciomo Coria.

De verscheidenheid van dit archiefbestand van 700 stukken weerspiegelt de bekendheid van de reislustige auteur. De briefwisseling met zijn opeenvolgende uitgevers en met duizenden lezers getuigt van de populariteit van Henri Vernes bij de uitgeverijen en het grote publiek. Ook interviews, documentaires, recensies, gespecialiseerde tijdschriften, persknipsels en eerbetuigingen werden in de loop der jaren verzameld en bijeengebracht in een indrukwekkende collectie, die meer dan 50 jaar omspant. Het archief bevat ook enkele onuitgegeven studies en academische werkstukken gewijd aan het leven en werk van de romanschrijver.

Een deel van het archief dompelt je meteen onder in de fantasiewereld van Bob Morane en laat je delen in de geestdrift van zijn trouwe bewonderaars. Zo zijn er bijvoorbeeld de publicaties van zijn officiële fanclub, fanzines (amateurtijdschriften) en fanficties, losjes gebaseerd op de avonturen van Bob Morane. Het archief bevat ten slotte een aantal “afgeleide producten”, soms op originele dragers, zoals telefoonkaarten, zelfklevers, reclameportfolio’s of verzamelobjecten.  

Deze opmerkelijke collectie is vrij raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Doornik.

De inventaris

De inventaris is in papieren versie voor € 4,00 te koop in het Rijksarchief te Doornik, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop of raadplegen via onze zoekrobot.

GOUVERNEUR Romy, Inventaire des archives d Henri Vernes (1944) 1953-2008, Reeks Inventarissen Rijksarchief te Doornik nr. 39, publicatienummer 6078, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020, € 4,00 (ter perse).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement