Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van FN Herstal

Texte petit  Texte normal  Texte grand
07/04/2020 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Luik

Tussen 1990 en 1992 werd een deel van het archief van FN Herstal, de bekende Belgische wapenfabriek, aan het Rijksarchief te Luik geschonken. Het gaat voornamelijk over de reclameactiviteiten van het bedrijf, maar ook de technische knowhow van de onderneming komt erin aan bod. Dit bijzonder rijke bestand is nu geïnventariseerd en ontsloten voor onderzoek.

Het archief van FN Herstal dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Luik beslaat niet de volledige historiek van de bekende wapenfabriek. Het archief wordt in hoofdzaak immers nog altijd bewaard op de historische site van de onderneming. Niettemin is het deelarchief dat in het Rijksarchief te Luik wordt bewaard zeer waardevol. Het gaat voornamelijk over de reclameactiviteiten van het bedrijf en bevat bijgevolg veel beeldmateriaal, waaronder originele kunstwerken of tekeningen die werden gemaakt door bekende striptekenaars zoals Greg of Mitteï.

De technische knowhow van de onderneming komt eveneens uitgebreid aan bod in dit bestand, via duizenden plannen voor vuurwapens, talrijke documenten in verband met voertuigen (auto’s, fietsen, motorfietsen, vliegtuigreactoren) en stukken over industrie en landbouw (koelsystemen, melkmachines, enz.).

Foto’s en verslagen geven duiding bij het reilen en zeilen van FN tijdens de conflicten van de 20e eeuw. Voor wie onderzoek doet naar de arbeidersbewegingen zijn de stukken over sociale onlusten, vakbondsactiviteiten en stakingen uitermate interessant. En tot slot documenteert het archief ook het leven van de beroemde uitvinder John Browning, die begin vorige eeuw een revolutie ontketende in de wapensector.

De inventaris

De inventaris is in papieren versie voor € 6,00 te koop in het Rijksarchief te Luik, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop.

WILKIN Bernard, Inventaire des archives de la Fabrique Nationale de Herstal (1896-1990), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Luik nr. 162, publicatienummer 6065, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020, € 6,00.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement