Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archieven van aankoopcomités ontsloten voor onderzoek

Texte petit  Texte normal  Texte grand
07/04/2020 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Gent

In de periode 2013-2016 werden verschillende archieven van aankoopcomités overgedragen aan het Rijksarchief in het kader van het SATURN-project. Vanwege hun volume en de onoverzichtelijke staat waarin ze zich bevonden, bleven deze archieven vooralsnog onder de radar. Met de publicatie van inventarissen van archieven van aankoopcomités komt daar verandering in.

De aankoopcomités waren verantwoordelijk voor de aankoop en de onteigening van onroerend goed voor rekening van de overheid en voor organismen waarin de Staat “overwegende belangen” had. De ligging van de goederen die moesten worden aangekocht of onteigend bepaalde welk comité bevoegd was. Initieel waren er slechts drie aankoopcomités, maar doorheen de jaren steeg dit aantal.

Een aantal grote aankoopcomités zijn die van Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Gent 1, Gent 2, Brugge, Kortrijk, Brussel 1 (Franstalig) en Brussel 2 (Nederlandstalig).

Om te voorkomen dat hun archieven onbenut bleven, werden gestructureerde inventarissen gerealiseerd, waarmee onderzoekers gericht aan de slag kunnen.

In de archieven van de aankoopcomités is informatie terug te vinden over grote infrastructuurwerken in verschillende sectoren, zoals landsverdediging, overheidsgebouwen, wegwerkzaamheden, waterdistributie, riolering, elektriciteit, havens en luchthavens, binnenvaart, sociale huisvesting, buurtspoorwegen, spoorwegen en openbaar vervoer over de weg, post en telecommunicatie, … De archieven van de aankoopcomités bevatten niet alleen duizenden dossiers over deze onderwerpen, maar ook kaarten, plannen en foto’s die de infrastructuurwerken illustreren.

Reeds verschenen inventarissen

  1. LANNOY Pieterjan, STAELENS Caroline en MATTHYS Thibaut, Inventarissen van de archieven van het eerste en het tweede aankoopcomité van Gent: Overbrenging 2014 (1930-2005), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Gent nr. 162, publicatienr. 6067, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020 (enkel elektronisch beschikbaar).
  2. LANNOY Pieterjan en STAELENS Caroline, Inventaris van het archief van het aankoopcomité van Hasselt: Overbrenging 2014 (1901-1980), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Hasselt nr. 126, publicatienr. 6069, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020 (enkel elektronisch beschikbaar).
  3. LANNOY Pieterjan en STAELENS Caroline, Inventaris van het archief van het aankoopcomité van Mechelen: Overbrenging 2014 (1906-2012), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Beveren nr. 189, publicatienr. 6070, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020 (enkel elektronisch beschikbaar).
  4. MOREAU François en NIEBES Pierre-Jean, Inventaire des archives du Comité d’acquisition d’immeubles de Mons ((1867) 1938-1976 (2006)), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen nr. 150, publicatienr. 5922, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018 (enkel elektronisch beschikbaar).
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement