Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

30 jaar Rijksarchief te Eupen: nieuw bestandenoverzicht gepubliceerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/01/2020 - Publicaties - Rijksarchief te Eupen

Bijna 20 jaar geleden stelde het toenmalige diensthoofd Alfred Minke een (tweede) bestandenoverzicht op voor het Rijksarchief te Eupen. Sindsdien is de collectie, vooral ten gevolge van de aanpassing van de archiefwet waardoor de overdrachtstermijn voor overheidsarchieven werd ingekort van 100 tot 30 jaar, aanzienlijk uitgebreid. 30 jaar Rijksarchief te Eupen vormde een mooie aanleiding om werk te maken van een geactualiseerd bestandenoverzicht.

Naast overheidsarchieven verwierf het Rijksarchief te Eupen de afgelopen 20 jaar ook een aantal omvangrijke privaatrechtelijke archiefbestanden, waaronder belangrijke fotoverzamelingen. Ook de invoering van het nieuwe archiefbeheerssysteem SAM en de gevoelige uitbreiding van het digitale aanbod (inventarissen én archiefbestanden) vroeg om een update van het bestandenoverzicht.

Daarom werd, naar aanleiding van de 30e verjaardag van het Rijksarchief te Eupen, gevierd in november 2019, een nieuw (herzien en uitgebreid) bestandenoverzicht gepubliceerd. Die nieuwe versie bevat niet alleen een groter aantal pagina’s dan de voorgaande (uit 2000), maar ook enkele aanzienlijke inhoudelijke wijzigingen: een vereenvoudigde archivistische structuur enerzijds, en het nieuwe archiefnummeringssysteem dat in 2018 in het Rijksarchief te Eupen werd ingevoerd anderzijds.

Het nieuwe overzicht bevat eveneens inleidende hoofdstukken over het Rijksarchief te Eupen als onderdeel van het Rijksarchief in België en over de wettelijke basis van de instelling. De geschiedenis van het depot werd herschreven, gecorrigeerd en aangevuld.

Deze derde versie van het bestandenoverzicht beschrijft niet minder dan 725 archiefblokken, samen goed voor 2,4 strekkende kilometer archief, circa 5.000 kaarten en plannen, 90.000 foto’s, 1.030 microfilms en 31.000 digitale beelden. Het overzicht biedt een beknopte voorstelling van de voornaamste metadata van elk bestand: de naam, het nummer en de uiterste data ervan. Verder bevat het informatie over de beschikbare inventarissen en gidsen, over de openbaarheid en de raadpleegbaarheid van de archieven, en over de geschiedenis van de bestanden of van de archiefvormers.

Bestellen

Het bestandenoverzicht is in papieren vorm voor €25,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief te Eupen of via publicat@arch.be.
Je kan de publicatie ook gratis downloaden via onze webshop door te klikken op de titel hieronder.

QUADFLIEG Peter, Die Bestände des Staatsarchivs in Eupen : 3. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, reeks Gidsen nr. 91, publicatienr. 6038, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 640 p.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement