Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Acta van het internationaal colloquium over de geschiedenis van het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/11/2019 - Onderzoek - Publicaties - Rijksarchief te Luik

Tijdens het ancien régime was de provincie Limburg een van de zeventien provinciën van de Spaanse – en later Oostenrijkse – Nederlanden. In de praktijk ging het om een federatie van vier verschillende entiteiten: het Hertogdom Limburg, het Land van Dalhem, het Land van Valkenburg en het Land van ‘s-Hertogenrade (Rolduc). De acta van het internationaal colloquium over de geschiedenis van het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas zijn nu gepubliceerd.

Tijdens het ancien régime was de provincie Limburg een van de zeventien provinciën van de Spaanse – en later Oostenrijkse – Nederlanden. In de praktijk ging het om een federatie van vier verschillende entiteiten: het Hertogdom Limburg, het Land van Dalhem, het Land van Valkenburg en het Land van ‘s-Hertogenrade (Rolduc).

Deze gebieden waren in de middeleeuwen ontstaan als autonome vorstendommen. Toen ze in de 13de-14de eeuw werden samengebracht onder eenzelfde voogdij (eerst onder de hertogen van Brabant, vervolgens onder de hertogen van Bourgondië, de Spaanse Habsburgers en tot slot Oostenrijk) vormden ze één enkele politieke en bestuurlijke entiteit, zonder evenwel echt te fusioneren (ten minste niet tot in 1778).

De gezamenlijke kenmerken van de gebieden in kwestie? Ze bevonden zich allemaal aan de grenzen van de Zuidelijke Nederlanden, lagen allemaal aan de overzijde van de Maas (vandaar de uitdrukking “Landen van Overmaas”) en waren als enclave van de Nederlanden omringd door verschillende andere staten (het Prinsbisdom Luik, de Verenigde Provinciën, het Keizerrijk, het Abdijvorstendom Stavelot-Malmedy).

Louter geografisch gezien lagen al deze gebieden bovendien in de regio tussen Maas en Rijn, waar ze grensden aan belangrijke steden zoals Maastricht, Aken, Verviers en Luik. Zowel op politiek, socio-economisch als cultureel vlak bracht hun ligging bijzondere kenmerken met zich mee.

De acta van het internationaal colloquium over de geschiedenis van het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas, georganiseerd op 23 en 24 mei 2016 door het Rijksarchief te Luik en het Regionaal Historisch Centrum Limburg (Maastricht), zijn nu gepubliceerd door het Rijksarchief. Ze zetten ook diverse inventarissen van archief van het hertogdom Limburg, gerealiseerd door Bruno Dumont, in de kijker.

Praktisch

De acta zijn voor € 11,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en in het Rijksarchief te Luik. Je kan ze ook bestellen via publicat@arch.be, www.amazon.fr of www.bol.com.

  • DUMONT Bruno (ed.), Le Duché de Limbourg et les pays d'Outre-Meuse : Actes du colloque international tenu à Liège et à Maastricht les 23 et 24 mai 2016, Reeks Miscellanea Archivistica. Studia vol. 217, Publ. 5977, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2019, 11,00 € (+ eventuele verzendingskosten).
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement