Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van het Belgische Rode Kruis uit de periode 1922-1959 geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/10/2019 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

In 2017 werd met de publicatie van een eerste inventaris van het archief van het Rode Kruis van België een archiefbestand ontsloten dat cruciale informatie bevat over de activiteiten van de organisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met de publicatie van een bijkomende inventaris voor de periode 1922-1959 wordt opnieuw een schat aan informatie beschikbaar, met ditmaal een hoofdrol voor de Tweede Wereldoorlog.

Het archief omspant de periode waarin Edmond Dronsart (1889-1965) het beheer van het Rode Kruis van België waarnam: van 1922 tot 1959. Hoe bereidde het Rode Kruis zich voor op de dreigingen van de jaren 1930? Hoe profileerde het zich als een eerstehulporganisatie tijdens Wereldoorlog II? Hoe organiseerde het Rode Kruis zich om na de bevrijding duizenden Belgen bij te staan bij hun terugkeer naar België?

Het zijn vragen die het belang van dit archief verklaren: de Tweede Wereldoorlog was namelijk de periode bij uitstek waarin het Rode Kruis zijn actieterrein zo sterk heeft uitgebouwd: hulp aan vluchtelingen en burgers die gewond raakten bij bombardementen, beheer van ziekenhuizen, geldinzamelingen, steun aan krijgsgevangenen en weggevoerden, kinderen naar het buitenland of de kolonies helpen vertrekken, opvang van gerepatrieerden of zoeken naar vermisten in Duitsland. Al deze onderwerpen, weerspiegeld in het archief dat dankzij de nieuwe inventaris raadpleegbaar wordt, tonen aan dat duizenden vrouwen en mannen  enorme inspanningen hebben geleverd om Belgen te helpen de horror van de oorlog het hoofd te bieden.  

Het archief bevat niet alleen duizenden dossiers, steekkaarten en brochures, maar ook honderden onuitgegeven foto’s die de meeste sectoren coveren waarin het Rode Kruis actief was. Deze foto’s zullen op termijn gedigitaliseerd en online raadpleegbaar worden. Intussen kan het archief geraadpleegd worden in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief.

De inventaris

De inventaris is in papieren versie voor € 23,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden door te klikken op de titel hieronder of de inventaris raadplegen via onze zoekrobot.

Lees ook

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement