Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Heemkring van Olen schenkt manuaal aan het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/09/2019 - Aanwinsten - Rijksarchief te Beveren

Het vroeg 19e-eeuwse manuaal van Petrus Soeten, een geïsoleerd stuk familiearchief, kwam via het bisdom Antwerpen bij de Olense heemkring terecht, waarna beslist werd om het aan het Rijksarchief toe te vertrouwen. Het is een sober gebruiksregister, waarvan de eigenlijke inhoud voorafgegaan wordt door een omstandige genealogische uiteenzetting over de families Soeten, Heylen en aanverwanten.

Rond 1809-1810 legde Petrus Martinus Soeten, secretaris van Olen en er sinds 1790 actief als notaris, een lijvig manuaal aan van de inkomsten die hij en zijn echtgenote genoten uit hun goederen en renten. Petrus was geboren in 1765 als zoon van Joannes Baptista Soeten, eveneens notaris en secretaris van Olen, en daarnaast nog meier van Herselt en Hulshout, rentmeester van het markiezaat Westerlo en griffier van diverse hoven in de streek. Petrus was in 1799 gehuwd met de zes jaar jongere Anna Maria Aldegondis Heylen uit Herentals, dochter van Petrus Heylen, notaris in Herentals en, onder andere, secretaris van Noorderwijk.

Het manuaal, duidelijk een geïsoleerd stuk familiearchief, kwam via het bisdom Antwerpen bij de Olense heemkring terecht, waarna wijselijk beslist werd om het aan het Rijksarchief toe te vertrouwen. Het is een sober gebruiksregister, waarvan de eigenlijke inhoud voorafgegaan wordt door een omstandige genealogische uiteenzetting over de families Soeten, Heylen en aanverwanten. Het manuaal zelf werd regelmatig bijgehouden tot minstens 1819, maar bleef, blijkens marginale aantekeningen, in gebruik tot 1830. Het toont niet alleen de aanzienlijke omvang en herkomst van de inkomsten, maar illustreert tegelijk de vermogensopbouw, ook omdat achteraan een lange lijst is toegevoegd van niet minder dan 81 onroerende aanwinsten die het echtpaar tijdens het huwelijk en tot 1819 verwierf.

Het manuaal werd toegevoegd aan de Verzameling Losse Aanwinsten (nr. 183) van het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren en is vrij raadpleegbaar in onze leeszaal in Beveren.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement