Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Rijksarchief te Gent zoekt vrijwilliger(s) voor ontsluiting van militiearchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/07/2019 - Inventarisatie - Rijksarchief te Gent

De archieven met betrekking tot militie van de provincie Oost-Vlaanderen vormen een belangrijke bron van informatie voor heemkundigen en genealogen. Bronnen in verband met oproeping, dienstweigering, desertie, … bieden een schat aan informatie over personen afkomstig uit de hele provincie. Helaas is de ontsluitingstoestand van deze bronnen op dit moment ontoereikend. Het Rijksarchief te Gent doet een warme oproep aan vrijwilligers om hierin verandering te brengen.

In de Gentse collectie bevinden zich heel wat stukken die deel uitmaken van deze interessante reeksen. Helaas is de ontsluitingstoestand van deze bronnen op dit moment ontoereikend:  veel documenten zijn niet of foutief beschreven, waardoor het moeilijk zoeken is in onvolledige toegangen.

Het Rijksarchief te Gent zoekt daarom (een) vrijwilliger(s) die geïnteresseerd is / zijn in de ontsluiting van de reeksen militiearchief (19de en 20ste eeuw) die door de provincie aan het Rijksarchief werden overgedragen.

Wat zoeken wij? Iemand die de archiefstukken uit de militiereeksen kan controleren, de bestaande beschrijvingen corrigeren en uniformiseren of nieuwe beschrijvingen kan maken van onbeschreven stukken.

Ben je geboeid door Oost-Vlaamse geschiedenis, heb je interesse voor / inzicht in militiebronnen en heb je affiniteit met het lezen en interpreteren van 19de- en 20ste-eeuws archief? Kan je werken met Word of Excel en ben je min of meer vertrouwd met de Oost-Vlaamse geografie? Neem dan gerust contact op met het Rijksarchief te Gent voor meer informatie!

   

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement