Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Algemeen Rijksarchief zet verzameling objecten uit de Eerste Wereldoorlog online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/04/2019 - Algemeen Rijksarchief

Sinds 2018 zijn de belangrijkste onderdelen van de iconografische collectie die het Algemeen Rijksarchief bewaart over WOI (foto’s, affiches, tekeningen en eretekens) online raadpleegbaar via de zoekrobot van het Rijksarchief.  Nu werden ook de voorwerpen uit deze collectie geduldig geïnventariseerd en gefotografeerd: met een eenvoudige muisklik kan iedereen kennismaken met vaderlandslievende objecten, kinderspeelgoed of herdenkingsschotels.  

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement