Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/04/2019 - Divers - Algemeen Rijksarchief

Op 16 april 2019 is het koninklijk besluit tot vaststelling van de referentienummers voor normen inzake de gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst, in toepassing van de Digital Act, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Even ter herinnering: de vertrouwensdienst elektronische archivering heeft zowel betrekking op digitalisering (wettelijke substitutie) als op digitale bewaring. De dienst is van toepassing op de overheids- en op de privésector. Het KB heeft tot doel om een praktisch hulpinstrument te zijn voor het opzetten van een gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst in België.

Wat is nieuw?

  • De dienstverleners voor digitalisering en/of archivering en de auditors betrokken bij het kwalificatieproces beschikken nu over een meer functionele interpretatie van de wettelijke verplichtingen ter zake.
  • De gebruikers van deze diensten (de klanten) beschikken over een functionele gids voor de opmaak van hun lastenboeken. 

Daarentegen is het niet het doel van het KB Normen (voluit: Koninklijk Besluit van 29 maart 2019, BS van 16/04/2019, in uitvoering van het art. XII.28, §3 van het Wetboek Economisch Recht) om dienstverleners te verplichten zich te laten certifiëren in de betrokken normen. Er wordt door het KB Normen enkel – voor die ondernemingen die wel gecertifieerd zijn in een of meerdere normen in de bijlage bij het KB – een vermoeden gecreëerd dat zij voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten inzake gekwalificeerde elektronische archivering, wat de kwalificatie zal vergemakkelijken.

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement