Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

100.000 fotonegatieven van de technische en wetenschappelijke politie van Luik overgebracht naar het Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/04/2019 - Onderzoek - Digitalisering - Aanwinsten - Rijksarchief te Luik

Ongeveer 100.000 fotonegatieven over criminele en andere strafbare feiten die sinds 1923 werden gepleegd in de provincies Luik, Namen en Luxemburg worden voortaan bewaard in het Rijksarchief te Luik. De negatieven – voornamelijk op glasplaat – bieden heel wat onderzoeksperspectieven. Het Rijksarchief te Luik overweegt om een deel van deze uitzonderlijke collectie te digitaliseren. 

Op maandag 1 april 2019 werden ongeveer 100.000 fotonegatieven (voornamelijk op glasplaat) overgebracht van het laboratorium van de gerechtelijke politie te Luik (technische en wetenschappelijke politie) naar het Rijksarchief te Luik

Het gaat in vele opzichten om een uitzonderlijke collectie:

  • De staat en de kwaliteit van de beelden zijn uitstekend.
  • De collectie is volledig vanaf de oprichting van het laboratorium in 1923 tot in de jaren 1980.
  • Ze beslaat de gehele misdaadactualiteit uit het ambtsgebied van het hof van beroep van Luik, d.w.z. de provincies Luik, Namen en Luxemburg.  
  • De negatieven tonen plaatsen delict, plekken waar werd ingebroken, wedersamenstellingen, bewijsstukken, portretten van verdachten, vingerafdrukken, enz. 
  • De negatieven geven ook een idee van het interieur van huizen decennia terug, evenals van de evolutie van straten, wijken, enz. 
  • Ze gaan ook over feiten die plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Aangezien het overheidsarchief betreft, is de gerechtelijke politie de wettelijke verplichting nagekomen om haar archief over te brengen naar het Rijksarchief.  

De fotonegatieven worden bewaard in het Rijksarchief te Luik, waar ze zullen worden geïnventariseerd. Het Rijksarchief overweegt ook om een deel ervan te digitaliseren en de oudste negatieven geleidelijk aan raadpleegbaar te maken.

Bekijk hier de reportages over de overbrenging.

(RTL,  JT 19u, 1 april 2019)

 (RTC, JT, 1 april 2019)

(RTBF, JT 13u,1 april 2019)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement