Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vraag van de maand - Oorlogsschade

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/04/2019 - Onderzoek - Rijksarchief te Hasselt - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Brugge - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

"Mijn huis zou tijdens WOII schade hebben opgelopen. Kan ik hierover info vinden in de oorlogsschadedossiers die het Rijksarchief bewaart?" Ontdek ons antwoord.

In de dossiers oorlogsschade aan private goederen kan op 2 manieren gezocht worden:

1. Van thuis uit, via de zoekrobot van het Rijksarchief

Hiervoor dien je de naam van de toenmalige eigenaar of bewoner van de woning te kennen. Er bestaan fiches van alle personen en bedrijven of verenigingen die na de Tweede Wereldoorlog een aanvraag tot schadevergoeding indienden, alfabetisch gerangschikt. De gedigitaliseerde fiches zijn online raadpleegbaar via onze zoekrobot (Lees meer: Meer dan 1 miljoen fiches over oorlogsschadedossiers WOII online). Heb je de fiche waarnaar je op zoek was gevonden? Dan kan je in één van onze leeszalen het dossier in kwestie inkijken. De overgrote meerderheid van deze dossiers wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier in Brussel. De uitzonderingen zijn de provincie Limburg, waarvoor de dossiers worden bewaard in het Rijksarchief te Hasselt; de provincie Oost-Vlaanderen, waarvoor de dossiers worden bewaard in het Rijksarchief te Gent; en de provincie West-Vlaanderen, waarvoor de dossiers worden bewaard in het Rijksarchief te Brugge.
Neem vóór je bezoek aan een leeszaal even contact op met het Rijksarchief in kwestie en vraag om bevestiging of het bewuste dossier effectief ter plaatse wordt bewaard. Het gaat om grote reeksen, waarin administratieve foutjes niet uitgesloten kunnen worden. Zo vermijd je onnodige verplaatsingen.

2. Via de geografisch geordende fiches

De fiches zijn geordend per provincie, daarbinnen per gemeente en vervolgens, voor de meeste provincies, per straat (let wel: het betreft de straatnamen van vlak na WO II). Helaas zijn deze fiches voor Oost-Vlaanderen en Limburg verloren gegaan. Vrijwilligers in het Rijksarchief te Gent en het Rijksarchief te Hasselt zijn echter de identificatiegegevens van alle dossiers in een databank aan het invoeren zodat het op middellange termijn ook mogelijk moet zijn om via een woonplaats op zoek te gaan in de oorlogsschadedossiers.

Meer info over de raadpleging van de dossiers? Op zoek naar publicaties die je op weg kunnen helpen? Klik hier!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement