Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

“Politiek dagboek” van Achille Van Acker naar Rijksarchief te Brugge

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/03/2019 - Aanwinsten - Rijksarchief te Brugge

Recent ontving het Rijksarchief te Brugge een belangrijke aanvulling op het archief van de Brugse socialistische politicus en premier Achille Van Acker (1898-1975). Het gros van zijn persoonlijk archief was al eerder geschonken aan het Rijksarchief, maar zijn befaamde “politieke dagboek” was tot voor kort nog in familiebezit.  De notities van Van Acker vormen zonder meer een belangrijke bron voor de naoorlogse geschiedenis van België.

“Ik ben niet mededeelzaam”, zo starten de notities van Van Acker. Toch pende hij van 1944 tot 1972 honderden bladzijden neer over zijn persoonlijke ervaringen als politicus. Op de eerste bladzijde lezen we: “De oorlog loopt ten einde. Vluchtig heb ik thans een en ander van het gebeurde neergepend dat mij door het hoofd komt”. Het is de start van een dagboek dat hij tot enkele jaren voor zijn dood nauwgezet zou bijhouden. Van Acker was minister vanaf september 1944, werd vier keer premier van België en eindigde zijn politieke loopbaan als kamervoorzitter. Hij wordt vooral onthouden als “vader van de sociale zekerheid”. Aan de zogenaamde “kolenslag”, het beleid om de naoorlogse steenkoolproductie op te drijven met het oog op de economische wederopbouw, dankt hij zijn bijnaam “Achille Charbon”.

Soms in telegramstijl, soms cryptisch, brengt Van Acker verslag uit van zijn gesprekken met andere toppolitici en het koningshuis, en geeft hij zijn visie op de gebeurtenissen. Zijn notities geven een unieke inkijk in de naoorlogse Belgische politiek, in een periode waarin heikele thema’s zoals de repressie, de Koningskwestie, de tweede  schoolstrijd en de verhouding tot de kolonie op de politieke agenda stonden.

Het dagboek is vrij raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Brugge.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement