Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De gerestaureerde procesdossiers van het Rijkskamergerecht: nieuw boek, nieuwe blik

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/02/2019 - Onderzoek - Restauratie - Publicaties - Rijksarchief te Luik

Meer dan 200 procesdossiers van het Rijkskamergerecht die bij een bombardement in 1944 werden beschadigd, zijn nu gerestaureerd. Het boek Trésors de procédure, verschenen in februari 2019, brengt het verhaal van dit archief en toont een aantal van de fraaiste stukken uit de procesdossiers.

De dossiers van het Rijkskamergerecht (1495-1806) beschrijven duizenden processen. Meer dan 2.000 ervan worden bewaard in het Rijksarchief te Luik. De procesdossiers geven een integrale beschrijving van de gerechtelijke procedure. Ze staan bol van bewijsstukken die omwille van hun iconografische en esthetische waarde bewondering afdwingen, zoals kaarten, plattegronden, stambomen, tekeningen, …  

Op 24 december 1944 werd het Rijksarchief te Luik getroffen door een Duits luchtbombardement dat het Luikse spoorwegnet wou raken. Een deel van het archief van het Rijkskamergerecht werd toen vernield. Een ander deel werd zwaar beschadigd door brand en sneeuw. 

225 procesdossiers, of meer dan 25.000 folio’s, werden de voorbije jaren geduldig gerestaureerd en aan 28 bijzondere stukken werd daarbij extra zorg besteed.

Het Rijkskamergerecht

In 1495 richtte het Duitse Rijk een nieuw gerechtshof op, het Rijkskamergerecht. Vanaf 1673 bevond het zich in Wetzlar en fungeerde er als hoogste rechtscollege in burgerlijke zaken. De inwoners van de vroegere vorstendommen Luik en Stavelot deden tot het einde van het ancien régime op deze rechtbank beroep. In 1856 werd het archief i.v.m. onze contreien overgebracht van Wetzlar (Duitsland) naar Brussel, en het jaar nadien naar het Rijksarchief te Luik.

Het boek

Het boek Trésors de procédure vormt de neerslag van zes jaar onderzoek. Het project waarmee de waardevolle procesdossiers nieuw leven werd ingeblazen, werd gefinancierd door het federaal Wetenschapsbeleid (Belspo), met tussenkomst van het Fonds Baillet Latour.

Het boek is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, via publicat@arch.be of via Amazon.

PUCCIO Laetizia (o.l.v.), Trésors de procédure. Les dossiers du Tribunal de la Chambre impériale conservés aux Archives de l’État en Belgique (1495-1806), Éditions Avant-Propos, Brussel, 2019, € 25,00  (+ eventuele verzendingskosten), 112 bladzijden.  

 

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement