Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

SODA in 2019: vol ambitie het pad definitief effenen naar een Belgisch Data Archief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/01/2019 - Onderzoek - Archiefbeheer - Algemeen Rijksarchief

Eerst en vooral: vanwege het volledige SODA-team zenden we je graag onze beste wensen voor het nieuwe jaar! 2019 is het laatste werkingsjaar voor het SODA-project. Eind 2019 moet het finale rapport op tafel liggen en moeten de krijtlijnen zijn uitgetekend voor het opzetten van een service provider voor de sociale wetenschappen in België. 2019 wordt dan ook een jaar vol uitdagingen, deadlines en kansen voor het SODA-team, in de hoop dat dit leidt tot een duidelijke visie van de Belgische wetgever op het vlak van archivering van gegevens in België. Voor 2019 heeft het team de volgende prioriteiten uitgestippeld ter afronding van het project.

De grootste prioriteit is de verwezenlijking van een evenwichtig en realistisch business plan waarin de organisatie, financiering en structuur van een toekomstig Belgisch data archief gepresenteerd kan worden.

In 2019 wil SODA een technisch prototype voorstellen in operationeel stadium. Het gaat erom een proof of concept te maken die toelaat om verschillende geïnteresseerde partijen, met nadruk op de onderzoekers, te overtuigen van niet alleen het opzet van het project, maar ook van de praktische toepassing in de vorm van tools en gestandaardiseerde procedures. Dit heeft tot gevolg dat de workflows en actieschema’s op punt gezet moeten worden, net als de ontwikkeling van software die hergebruik van de infrastructuur van het Rijksarchief voor de behandeling van onderzoeksgegevens in sociale wetenschappen mogelijk maakt.

Eveneens werken de onderzoekers verder aan juridische verduidelijkingen over het statuut van de onderzoeksgegevens die door de onderzoekscentra geproduceerd worden. Ook vragen met betrekking tot de bescherming van  persoonlijke gegevens moeten uitgeklaard worden, in lijn met de huidige EU-regelgeving over open data en open science.   

Om dit alles tot een goed einde te brengen, zullen de samenwerkingsvoorwaarden tussen de onderzoeksinstellingen in België en het toekomstige data-archief op een collegiale manier worden uitgewerkt en gestipuleerd worden in modellen en partnerovereenkomsten die iedereen samenbrengen.

Tenslotte beseft SODA maar al te goed dat dit project niet alleen staat in de onderzoekswereld. Daarom staan nu al verschillende contactmomenten gepland tussen SODA en onderzoekspartners, met als doel SODA voor te stellen en te realiseren.

2019 wordt een ambitieus jaar, maar wel hét jaar waarin het pad voor een Belgisch Data Archief definitief geëffend kan worden!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement