Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe publicatie over theorie, praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen inzake archiefselectie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/01/2019 - Archiefbeheer

Waardering en selectie van archieven is een thema dat archivarissen nauw aan het hart ligt, in binnen- en buitenland. De Nederlandse Stichting Archiefpublicaties (S@P) publiceerde in 2004 een eerste jaarboek rond verwerving, waardering en selectie van archieven. Dat boek heeft nu een vervolg gekregen, waarin aandacht wordt besteed aan recente ideeën, modellen, strategieën en praktijken van archivarissen en andere informatiedeskundigen. Ook vanuit het Rijksarchief in België werd meegedacht en geschreven. Verplicht voer voor wie zich professioneel (of vrijwillig) met archiefselectie bezighoudt!

Het archieflandschap is de afgelopen decennia razendsnel veranderd door het almaar toenemende gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Ook het denken over uitgangspunten en doelstellingen van waardering en selectie heeft niet stilgestaan. Na veertien jaar is het daarom de hoogste tijd voor een overzicht van nieuwe ontwikkelingen, praktijken en denkbeelden op dit gebied. Aan het jaarboek werkten 22 auteurs mee, waaronder enkele archivarissen van het Rijksarchief. De bijdragen zijn zowel Engels- als Nederlandstalig. Zo kan een breder publiek betrokken worden in een dialoog die globaal is geworden, ook al zijn de problemen en oplossingen lokaal van aard.

Het jaarboek is voor iedereen digitaal en kosteloos te raadplegen op de website van de KVAN/BRAIN.

Klik op de titel om het jaarboek te downloaden:

DROSSENS Paul, DE HART Caroline, HEIDEBRINK Iris en FOSCARINI Fiorella (red.), m.m.v. BERENDE Hans, Selectie II. Theorie, praktijk, nieuwe trends  en ontwikkelingen, Jaarboek 18, Stichting Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage, 2018.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement