Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van topambtenaar Patrice de Neny raadpleegbaar (16e-18e eeuw)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
26/09/2018 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Het archief van Patrice de Neny (1716-1784), telg uit een oude Ierse adellijke familie, kwam in 1877 in het Algemeen Rijksarchief terecht, maar bleef tot dusver vrij onbekend omdat het ‘verstopt’ zat in de Handschriftenverzameling. Dankzij een aparte inventaris die zopas verscheen, haalden we de Neny uit de vergetelheid.

Patrice de Neny was een belangrijk staatsman in de Oostenrijkse Nederlanden, die na meerdere hoogstaande functies te hebben bekleed, het toppunt van zijn politieke carrière bereikte in 1758, als hoofd-voorzitter van de Geheime Raad.

Het archief de Neny bevat naast briefwisseling vooral notities over onderwerpen zoals de relatie tussen Kerk en Staat, de financiën en handel van de Nederlanden, het internationaal statuut van onze provinciën en hun grenzen met naburige landen en de organisatie van het universitair onderwijs. De topambtenaar schreef bovendien een bijzonder waardevol werk voor de institutionele geschiedenis, de Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, waarvan meerdere versies in zijn archief zijn terug te vinden.

Het archief, bewaard in het Algemeen Rijksarchief in Brussel, is vrij raadpleegbaar.

De inventaris

Je kan de inventaris gratis downloaden (in pdf-formaat) via onze webshop door op de titel van de inventaris te klikken:

DE MECHELEER Lieve, Inventaris van het archief van Patrice de Neny (16e-18e eeuw), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 643, publ. 5850, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018.

De inventaris is enkel digitaal beschikbaar.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement