Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vrijwilligers gevraagd om een repertorium aan te leggen van de faillissementen in de regio Charleroi

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/09/2018 - Inventarisatie - Rijksarchief te Bergen

Op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding? Een boon voor het verleden? Geïnteresseerd om uniek erfgoed te helpen bewaren en ontsluiten? Word vrijwilliger bij het Rijksarchief! Het Rijksarchief te Bergen zoekt momenteel vrijwilligers voor het repertoriëren van faillissementsdossiers (1802-1970) van het voormalige arrondissement Charleroi.   

De handelsrechtbank van Charleroi werd pas opgericht in 1970. Voordien werden haar bevoegdheden uitgeoefend door de rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement Charleroi. De talrijke faillissementsdossiers uit de periode 1802-1970 werden overgebracht naar het Rijksarchief, maar tot 1940 helaas zonder repertoria.

De dossiers zijn wel chronologisch geordend, maar de opzoekingen door o.a. genealogen en heemkundigen zouden veel eenvoudiger kunnen verlopen indien elk dossier beschreven werd met onder meer naam en adres van de betrokkenen. 

Werk je graag met oude documenten en kan je regelmatig enkele uurtjes vrijmaken om dit archief te helpen  beschrijven? Neem dan contact op met het Rijksarchief te Bergen. Het nodige informaticamateriaal is ter plaatse voor handen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement