Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Grootschalig inventarisatieproject rond het archief van Vieille-Montagne van start

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/08/2018 - Inventarisatie - Onderzoek - Rijksarchief te Luik

Het Rijksarchief te Luik bewaart meer dan 700 strekkende meter archief van de voormalige Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne. Dankzij de Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven gaat de inventarisatie van dit bestand binnenkort van start.  

Het Rijksarchief te Luik bewaart sinds 1993 meer dan 700 strekkende meter archief van de vroegere
Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne. De bekende Luikse onderneming, gesticht in 1873,
baseerde zich op een fabricageproces dat werd uitgevonden door Jean-Jacques Dony om zinken metalen te produceren. De onderneming kende in de 18e en 19e eeuw een belangrijke uitbreiding, zowat overal in Europa. Tot voor kort was Vieille-Montagne een onderdeel van de Umicore-groep. 

Het oudste archief gaat terug tot het midden van de 18e eeuw en de meest recente stukken dateren uit de jaren 1980, wat uitzonderlijk is in de sector van de bedrijfsarchieven! De documenten handelen bovendien over zeer diverse onderwerpen: beheer (verslagen van statutaire organen), financiën, techniek (productieprocessen), handel, sociale aangelegenheden, enz. Dankzij de reeksen in dit archiefbestand kan de geschiedenis van de onderneming over een lange termijn bestudeerd worden. De reeks verslagen van de raad van bestuur bijvoorbeeld is volledig vanaf 1837. Het archief beschrijft niet alleen de activiteiten van de onderneming in België, maar ook van de filialen in het buitenland (Frankrijk, Italië, Zweden, enz.) en van de internationale kartels uit de sector.

Bij gebrek aan een inventaris is momenteel slechts een klein deel (10%) van het bestand raadpleegbaar. Dankzij de Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven (VVBA) wordt echter een grootschalig project opgezet waardoor het archief in zijn geheel zal ontsloten worden voor onderzoek. De VVBA gaat zeer binnenkort van start met de ordening van dit werelderfgoed, zodat het binnen een paar jaar toegankelijk wordt voor iedereen. Het initiatief is ongetwijfeld een opsteker voor vele onderzoekers en voor verenigingen zoals het Europese Vieille Montagne Héritage (in oprichting) of het Museum Vieille Montagne, dat in september 2018 in Kelmis (Duitstalige gemeente in de provincie Luik) de deuren opent. 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement