Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe schenking maakt het archief van industrieel ontwerper Philippe Neerman compleet

Texte petit  Texte normal  Texte grand
24/08/2018 - Aanwinsten - Rijksarchief te Beveren

Het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren bewaart sinds enkele jaren het bedrijfs- en persoonsarchief van een van de voornaamste Belgische industrieel designers van de 20e eeuw. Onlangs werd het archief van Philippe Neerman (1930-2011) aangevuld met een belangrijke schenking door zijn zoon Johan. Maar er valt nog meer nieuws over het Neermanarchief te rapen. 

Tijdens de jaren 70, 80 en 90 van de 20e eeuw bouwde het Kortrijkse ontwerpbureau IDPO van Philippe Neerman een internationale reputatie op inzake openbaar transportdesign. Via het Designmuseum Gent verwierf het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren in 2015 het grootste deel van het persoons- en bedrijfsarchief van Neerman. Maar bepaalde documenten bleven tot voor kort in familiebezit.

Naar aanleiding van de verkoop van de voormalige woning van Philippe Neerman bood zijn zoon het resterende deel van het archief (foto’s, maquettes en ontwerpplannen) aan het Rijksarchief aan. Ontwerper Johan Neerman (° 1959) was vanaf 1992 zelf werkzaam bij IDPO en richtte nadien zijn eigen bedrijf op. De schenking bevat onder meer een boeiende fotocollectie van ruim 10 strekkende meter, die een bijzonder goed inzicht verschaft in de talrijke realisaties en projecten van IDPO.

De voorbije twee jaar ontplooide het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren initiatieven om het Neermanarchief voor het publiek toegankelijk te maken. In afwachting van een definitieve archiefinventaris werd een aantal gedetailleerde plaatsingslijsten opgemaakt, die in de leeszaal digitaal raadpleegbaar zijn. Daarnaast werd in het kader van de interuniversitaire masteropleiding Archivistiek onderzocht hoe de basisbegrippen ‘waardering’ en ‘selectie’ het best kunnen worden toegepast op het omvangrijke Neermanarchief, wat resulteerde in een masterscriptie: GROOTEMAN Petra, Philippe Neerman, veelzijdig ontwerper. Een aanzet tot de waardering en selectie van zijn archief (Brussel, VUB, 2018).

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement