Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het gedigitaliseerde register van de “administratie van feestelijkheden” van Karel III de Croÿ

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/06/2018 - Digitalisering - Rijksarchief te Bergen

Het overzicht dat in 1609 werd gemaakt van de inkomsten en uitgaven van Karel III de Croÿ (1560-1612) werd gedigitaliseerd en kan in alle leeszalen van het Rijksarchief digitaal worden geraadpleegd. Het vermeldt onder meer de inkomsten van het graafschap Beaumont en het prinsdom Chimay, de uitgaven voor de keuken, het loon van het huispersoneel, de kosten voor de edelknapen en de hofdwerg, de administratie van ceremonies, feesten en spektakels (“menus plaisirs”), en de uitgaven voor de vertrekken van de prins en voor zijn reizen.   

De inventaris van het archief van het kasteel van Beaumont (15e-20e eeuw) werd gepubliceerd in juli 2014. De 4,5 strekkende meter archief kan worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Bergen en bevat persoonlijke documenten van de families Croÿ, Arenberg, Hennin-Liétard, Riquet en aanverwanten, evenals stukken over het beheer van de talrijke gronden die de familie bezat in Henegouwen, België, Frankrijk en de Nederlanden.

In 2018 werd een kostbaar register van de inventaris van het archief van het kasteel van Beaumont gedigitaliseerd, zodat het digitaal kan geraadpleegd worden in alle leeszalen van het Rijksarchief.  Het document geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van Karel III de Croÿ (1560-1612), de bezieler van de bekende “albums de Croÿ” uit 1609. Het register vermeldt  de inkomsten van het graafschap Beaumont en het prinsdom Chimay, de uitgaven voor de keuken, het loon van het huispersoneel, de kosten voor de edelknapen en de hofdwerg, de administratie van ceremonies, feesten en spektakels (“menus plaisirs”), de uitgaven voor de vertrekken van de prins (edelsmeedwerk, beeldhouwkunst, geneeskundige verzorging) en voor zijn reizen. Het document geeft ook informatie prijs over werkzaamheden in Beaumont en aan de molen van Frasie, evenals over de uitgaven voor processen. Het register is van de hand van algemeen schatbewaarder Martin Cornet en telt bijna 1.000 bladzijden, goed voor ca. 500 digitale beelden.

Inventaris

De inventaris is te koop in het  Rijksarchief te Bergen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden via de webshop of raadplegen via de zoekrobot.

NIEBES Pierre-Jean, Inventaire des archives du château de Beaumont (XVe-XXe siècles)reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen nr. 115, publ. 5342, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014, € 10,00.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement