Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

110 meter archief van De Post (1830-2009) geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/05/2018 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

In 2012 werd ruim 110 meter historisch archief van De Post (intussen bpost) overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. De jaarverslagen, dienstnota's, bedrijfsbladen, plannen voor postkantoren, … zijn intussen geïnventariseerd en raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief. De affiches en kalenders doen ongetwijfeld een belletje rinkelen in het collectieve geheugen van miljoenen Belgen.

In 1830 werden de Belgische Posterijen een staatsdienst onder de naam "Direction Générale des Postes" of ook wel "Les Postes". Sindsdien kende de administratie een sterke uitbreiding. Om de herinnering aan die lange geschiedenis levendig te houden, opende De Post in 1931 in Brussel een Postmuseum, waar o.a. drukwerk, zegels en archief werden bewaard. In 1976 kreeg het de naam Museum voor Post en Telecommunicatie.

De deuren van het museum werden definitief gesloten in september 2000. De collecties werden verdeeld over de Zegeldrukkerij in Mechelen (de volledige collectie van de Belgische postzegels en bijhorende uitgiftedossiers), de vzw BePhila (de bibliotheek en de dubbels van de dienstnota’s) en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (de historische voorwerpen en het archief). Overeenkomstig de akkoorden die werden gesloten toen het Postmuseum werd opgeheven, werd het archief in 2012 grotendeels overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief.

De meer dan 110 strekkende meter archief die in het Algemeen Rijksarchief wordt bewaard, bestaat uit jaarverslagen, dienstnota’s (algemene en bijzondere richtlijnen, circulaires, dienstorders en administratieve bundels), bedrijfsbladen, documenten over de ambtenaren van De Post (staten van dienst, besluiten met benoemingen en bevorderingen, individuele dossiers, dossiers i.v.m. kledij,…), de merken van De Post, plannen voor postkantoren, dossiers over de oprichting en het beheer van postkantoren en gemotoriseerde haltes over het hele land, reclameaffiches, almanakken en kalenders, boeken over de geschiedenis van het postbedrijf, etc. De affiches en kalenders doen ongetwijfeld een belletje rinkelen in het collectieve geheugen van miljoenen Belgen.

Het archief van De Post is vrij raadpleegbaar voor onderzoek in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief.

 

De inventaris

De inventaris is in gedrukte vorm voor € 30,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden (in pdf-formaat) door op de titel van de inventaris te klikken:

Madeleine JACQUEMIN, Inventaire des archives de La Poste (1830-2009), Reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 637, Publicatie 5830, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018.

Lees en bekijk ook

Update pagina: 21/03/2022

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement