Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van Beliris brengt Brusselse architectuur en erfgoed in beeld

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/10/2017 - Archiefbeheer - Rijksarchief te Brussel - Algemeen Rijksarchief

De verhuis van de Directie Vervoersinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Beliris) naar een nieuwe site in Sint-Joost-ten-Node eerder dit jaar bracht voor het Rijksarchief de vraag mee naar de selectie, de overbrenging en de desgevallende vernietiging van het archief van deze administratie. Een mobiele archiefploeg beoordeelde en verwerkte bijna 1,2 strekkende kilometer documenten die werden bewaard in de twee vestigingen van Beliris.

Het Rijksarchief verwierf in totaal ongeveer 100 strekkende meter documenten en gaf toestemming tot de vernietiging van enkele honderden meters archief (voornamelijk financiële verantwoordingsstukken en dossiers inzake functionerings- of werkingskredieten). Het geselecteerde archief bevat talrijke architecturale en erfgoedgerelateerde plannen en studiedossiers, foto’s, brochures, persknipsels, …  die verband houden met grote werven en belangrijke stedenbouwkundige projecten in het Brussels gewest sinds het begin van de jaren 1990. Enkele concrete voorbeelden zijn de renovatie van het Heizelstadion, de herstellingswerken aan het Warandepark en de bouw van verschillende tunnels, zoals de Kortenbergtunnel.

Beliris speelt sinds meer dan twintig jaar een belangrijke rol binnen het Brusselse stadsbeleid. Het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzag namelijk een aantal projecten die de internationale rol van Brussel moesten bevorderen. Beliris stond in voor de studie, de uitvoering en de opvolging van al die stedelijke en architecturale projecten.

Niet alle overgebrachte archieven hebben betrekking op het Samenwerkingsakkoord. Een aantal stukken gaan terug tot de jaren 1970-1980, bijvoorbeeld deze over de bouw van de Teichmanbrug en van de bruggen over het kanaal aan Sainctelette.

Het archief van Beliris bevat in elk geval belangrijke informatie over de stedelijke en architecturale geschiedenis van Brussel. Om die informatie duurzaam te kunnen bewaren en open te stellen voor onderzoek zal het Rijksarchief de stukken digitaliseren.  

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement