Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe versie selectielijst gemeentearchief Vlaanderen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/10/2017 - Archiefbeheer - Rijksarchief te Hasselt - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Kortrijk - Rijksarchief te Brugge - Rijksarchief te Leuven - Rijksarchief te Antwerpen - Rijksarchief te Beveren - Algemeen Rijksarchief

‘Hoe lang moeten we deze documenten bewaren?’ is de meest gestelde vraag aan de archivaris of informatiebeheerder. Het antwoord zit vervat in administratieve, juridische of historisch-wetenschappelijke redenen die worden gebundeld in een selectielijst. Steden en gemeenten in Vlaanderen hebben sinds kort een nieuwe versie ter beschikking van de selectielijst voor hun archieven.

In 2005 startte de Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten van de VVBAD met het samenstellen van een selectielijst voor de archieven van gemeenten en steden. In 2010 verscheen de eerste versie van deze selectielijst. Aanvullingen volgden in 2014 en 2016. Intussen bevat de lijst meer dan 1.800 beschrijvingen van archiefreeksen, met vermelding van hun definitieve bestemming: permanent bewaren of vernietigen na x aantal jaar. Op 12 oktober 2017 keurde het Rijksarchief andermaal een nieuwe versie van deze lijst goed, met nu ook selectierichtlijnen voor de beleidsdomeinen ‘Economie’ en ‘Leefmilieu’.

Momenteel werkt de werkgroep aan de beleidsdomeinen ‘Stedenbouw’ en ‘Volksgezondheid’.

Alle hulp blijft welkom! Geef de Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten van VVBAD feedback op basis van jouw eigen ervaring op de werkvloer of werk actief mee aan een thema van de selectielijst. Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar informatiemanagement@kb.vlaanderen.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement