Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de DG Oorlogsslachtoffers wordt overgedragen aan het Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/09/2017 - Onze gebouwen en leeszalen - Dienst Archief Oorlogsslachtoffers - Algemeen Rijksarchief

In het kader van een herstructurering van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid en van een optimalisatie van de organisatie van de federale administratie, heeft de Ministerraad zich op vrijdag 8 september 2017 akkoord verklaard met een overdracht van al het archief van de dienst Archieven en documentatie van de DG Oorlogsslachtoffers naar het Rijksarchief.

Na de integratie van het CegeSoma in 2016 is dit opnieuw een belangrijke ingreep voor het Rijksarchief, waarbij 13 personeelsleden en 15 strekkende kilometer archief zijn betrokken. Het samenbrengen van het merendeel van het burgerlijk archief van de twee wereldoorlogen bij eenzelfde archiefinstelling opent op termijn ongetwijfeld nieuwe onderzoeksmogelijkheden.

De integratie zou op 1 januari 2018 afgerond moeten zijn. Wordt vervolgd!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement