Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Berchem – huis voor huis – in 1950: het archief van de Sint-Willibrordusparochie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/06/2017 - Aanwinsten - Rijksarchief te Beveren

De kerkfabriek van de Sint-Willibrorduskerk in Berchem heeft haar rijke en vrijwel complete archief in bewaring gegeven bij het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren. De stukken gaan terug tot de 13de eeuw en vormen samen een bestand van bijna 20 strekkende meter archief. Jonger maar niet minder interessant, is de reeks foto’s die een lokale fotograaf in 1949-1950 maakte van alle straten van de parochie.

De oudste stukken zijn een missaal uit de 13de eeuw – dat bewaard zal worden in het Museum Mayer-Van den Bergh – en een cijnsrol van de Heilige-Geesttafel uit de late 14de eeuw. Vanaf de 15de eeuw zijn er reeksen schepenbrieven en notariële akten, met onder (veel) meer een collectie van niet minder dan 244 testamenten tot 1796. Naast stukken betreffende tienden en echtheidsverklaringen van relikwieën zijn er uiteraard de gebruikelijke parochieregisters (18de-19de eeuw), en tevens een serie sermoenen. Ontbreken evenmin: de archieven van vrome genootschappen en broederschappen, naast stukken van of over andere parochiale verenigingen, onderwijs, scholen. Kortom, alles wat je in een parochiearchief van deze omvang mag verwachten, is aanwezig.

Maar deze greep uit het rijke materiaal zou onvolledig zijn als we de omvangrijke serie albums met foto’s en documentatie onvermeld laten. Hier heeft de inventaris van het roerend patrimonium een plaats gekregen, net zoals reeksen foto’s van kerkelijke plechtigheden zoals processies, inhalingen van pastoors en andere festiviteiten. En er is meer. Zo maakte in 1949-1950 een lokale fotograaf in opdracht van de toenmalige pastoor-deken foto’s van alle straten van de parochie, waarbij netjes de huisnummers van toen werden genoteerd. Of wat dacht u van een zestigtal prentbriefkaarten van de Cogels-Osylei uit het begin van de vorige eeuw? Heel het bestand is nu al raadpleegbaar, zij het voorlopig nog via een plaatsingslijst die beschikbaar is in de leeszaal van het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren.

   

   

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement