Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Topstukken van de Sint-Carolus Borromeuskerk naar het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/06/2017 - Aanwinsten - Rijksarchief te Beveren

De kerkfabriek van de befaamde barokkerk Sint-Carolus Borromeus in Antwerpen heeft haar archief, een volume van ruim 20 strekkende meter, in bewaring gegeven bij het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren. Dé blikvanger is een reeks plannen van de bouw van de kerk en de verzameling tekeningen van meubilair en ornamenten, in 2007 door de Vlaamse Gemeenschap als topstuk erkend.

Op 12 april 2017 gaf de kerkfabriek van de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen haar archief in bewaring bij het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren. Deze befaamde barokkerk met haar imposante voorgevel en haar niet minder indrukwekkend interieur werd gebouwd in 1615-1621. Het archief, samen ruim 20 strekkende meter, vat inhoudelijk pas aan in 1803, het jaar waarin Sint-Carolus Borromeus een zelfstandige parochiekerk werd. Ouder parochiearchief is er strikt genomen niet meer, al dateren de oudste stukken uit de 16de eeuw en zijn er archieven van talrijke genootschappen en broederschappen die teruggaan tot de 17de eeuw.

Een echte eyecatcher vormt de prachtige reeks plannen van de bouw van de kerk en de verzameling tekeningen van meubilair en ornamenten door o.a. de jezuïet Pieter Huyssens. Deze collectie architectuurtekeningen is in 2007 door de Vlaamse Gemeenschap als topstuk erkend en beschermd. Een voorlopige toegang op dit rijke bestand is beschikbaar in de leeszaal in Beveren.

Verder is het opmerkelijk dat bij de kerkfabriek archief van de in 1796 afgeschafte Antwerpse Sint-Michielsabdij bewaard werd. Daarbij horen twee lijvige kaartboeken, samengesteld in opdracht van de abdij door landmeter Guillielmus Verheijden in 1786-1788, met 46 figuratieve kaarten (voornamelijk kopieën van originelen uit 1640-1641). Voortaan zijn ook deze prachtige folianten te raadplegen in het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren.

 

Leestip

  • J. , Een kaartboek van de Sint-Michielsabdij Antwerpen. 1640-1793, Reeks Cartografische en iconografische bronnen voor de geschiedenis van het landschap in België, dl. VII,publicatienr. 4095, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2003, 49,00 € (+ eventuele verzendingskosten).

Bestellen? Stuur een mailtje naar publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement