Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

4,5 meter Torhouts kerkarchief naar het Rijksarchief te Brugge

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/06/2017 - Aanwinsten - Rijksarchief te Brugge

Het Rijksarchief verwerft de laatste jaren meer en meer parochiearchieven. Lokale parochieverantwoordelijken staan voor de zware taak om hun vaak uitgebreid en belangrijk roerend erfgoed, waarvan het archief wezenlijk deel uitmaakt, veilig te stellen voor de toekomst. Zo gaf de kerkfabriek van de Sint-Pietersbandenkerk uit Torhout onlangs 4,5 strekkende meter archief in bewaring bij het Rijksarchief te Brugge. Het gaat om stukken van de 14de tot de 19de eeuw.

Het bijzonder rijke archief bevat vnl. archiefdocumenten met betrekking tot het Sint-Pieterskapittel, waaronder enkele middeleeuwse registers, oorkonden, renteboeken met figuratieve kaarten, ...

Het oude archief van de Sint-Pietersbandenkerk is niet alleen van groot belang voor de geschiedenis van Torhout, maar ook voor die van de ruimere omgeving van Torhout. Het archief wordt momenteel in het Rijksarchief zuurvrij verpakt en verder ontsloten.

Parochiearchieven bewaren voor de toekomst

Parochiearchieven worden nog vaak ter plaatse bewaard, maar door een gebrek aan een geschikte ruimte, door tekort aan mankracht of door gebrek aan continuïteit beslissen steeds meer parochies om hun archief in bewaring te geven bij het Rijksarchief. Dit archief bestaat steeds uit twee delen: het archief van de kerkfabriek (publiekrechtelijk) en het pastoraal archief (privaatrechtelijk). Omwille van de grote verwevenheid tussen beiden, worden steeds de twee delen in bewaring gegeven. Kerkfabriek en parochies ondertekenen beiden een eigen contract van bewaargeving en blijven eigenaar van de stukken.

Dit hele proces verloopt zoveel mogelijk in nauwe samenwerking met de bisdommen. Jaarlijks wordt overleg gepleegd tussen de archiefverantwoordelijken van alle Belgische bisdommen en het Rijksarchief, onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie.

       

Meer info?

In Vlaanderen kunnen parochies met vragen over archiefzorg een beroep doen op de consulent parochiearchieven van het KADOC. Het CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw) stelt bovendien een brochure ter beschikking die vele vragen en antwoorden rond de zorg voor parochiearchief bundelt.

Wat Wallonië betreft, publiceerde het Rijksarchief in 2012 een dossier met praktische raadgevingen voor het beheer van de archieven van kerkfabrieken en van parochies in Wallonië. U kan dit dossier hier raadplegen.

Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven

Op zaterdag 17 juni organiseert KADOC in het Sint-Baafshuis in Gent een studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven. De dag is, naast een vormingsinitiatief, ook een unieke kans voor de deelnemers om met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en in contact te komen met instellingen als KADOC, CRKC en het Rijksarchief, actief op het terrein van de zorg voor religieus erfgoed. Meer info op http://kadoc.kuleuven.be/actueel/nieuwsberichten/2017/n_2017_0052

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement