Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Gezocht: vrijwilligers die het overheidsarchief over erediensten helpen ontsluiten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/05/2017 - Inventarisatie - Algemeen Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief bewaart meer dan 400 meter archief afkomstig van de Dienst Erediensten van het voormalige Ministerie van Justitie. Dit unieke bestand documenteert de politieke, financiële en juridische verhoudingen tussen religieuze instanties en de overheid en dit voor een periode van bijna twee eeuwen. Om het archief over de erediensten beter toegankelijk te maken voor onderzoek, zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Het archief van de Dienst Erediensten bestaat uit verschillende dossierreeksen, die echter niet gemakkelijk doorzoekbaar zijn bij gebrek aan repertoria. De handgeschreven registers van de Dienst Erediensten zijn soms lacunair of bieden vaak enkel een chronologische toegang tot de dossiers. Dit “minpunt” geldt vooral voor de volgende dossierreeksen:

 • Dossiers inzake vervreemdingen (aliénations): deze reeks telt tussen de 4.000 en de 5.000 chronologisch gerangschikte dossiers inzake burgerlijke handelingen door kerkfabrieken en seminaries, doorgaans met betrekking tot de verkoop van gronden, gebouwen of roerende goederen uit het kerkpatrimonium.
 • Dossiers inzake giften en legaten aan kerkfabrieken en religieuze instellingen: deze reeks, geordend per provincie, omvat enkele duizenden dossiers met betrekking tot schenkingen van gronden, roerende goederen of geldsommen aan.
 • De reeks ‘Diverse zaken’ (Affaires diverses) betreft zowel klachten en verzoekschriften met betrekking tot juridische dossiers inzake het eigendomsrecht van goederen als dossiers inzake kunstvoorwerpen en restauraties.

De meerwaarde van een gedetailleerde inventaris op dossierniveau ligt voor de hand:

 1. Zoeken in de dossierreeksen zou veel sneller, omvattender en efficiënter kunnen gebeuren.
 2. Nadere toegangen zouden een boost geven aan het historisch of heemkundig onderzoek naar de (regionale) evolutie van het kerkelijk patrimonium.

 

   


De afdeling “Hedendaagse Archieven” van het Algemeen Rijksarchief is op zoek naar vrijwilligers met volgend profiel:

 • Je hebt interesse voor archivalisch erfgoed en (religieuze) geschiedenis.
 • Je kan 19de-eeuws Frans handschrift lezen en vertalen.
 • Je beschikt over basiskennis van MS Word.
 • Je bent bereid om minstens één dag per week aan de ontsluiting van de dossierreeksen te wijden. De werkuitrusting wordt door het Rijksarchief ter beschikking gesteld.
 • Je werkt nauwkeurig en plichtsbewust: je hebt oog voor detail en gaat respectvol om met documenten.
 • Ervaring met archief is een pluspunt.


Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met rijksarchivarissen Michaël Amara of Filip Strubbe.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement