Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nico Wouters gaat het CegeSoma leiden

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/04/2017 - Divers - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

Op 1 mei 2017 trad Nico Wouters in dienst als functionele chef van het CegeSoma (de operationele directie 4 van het Rijksarchief). Nico Wouters (1972) is doctor in de geschiedenis (UGent) met als belangrijkste expertisevelden de Tweede Wereldoorlog (lokaal bestuur, verzet en collaboratie, Jodenvervolging, naoorlogse zuivering) en herinneringspolitiek na 1945.

Hij heeft ook een bijzondere interesse voor comparatieve geschiedenis en mondelinge geschiedenis. In het verleden werkte hij onder meer als CegeSoma-onderzoeker voor het project ‘Gewillig België’ (over de Jodenvervolging in België) en als afdelingshoofd erfgoed van de stad Mechelen, waarna hij in 2011 als hoofd academische activiteiten van CegeSoma aan de slag ging. Vanuit die functie (co-)organiseerde hij colloquia en zocht hij onderzoeksfinanciering, wat er onder meer toe leidde dat hij momenteel het BRAIN-project 'The Great War from Below' coördineert.

Hij is co-hoofdredacteur van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis en lid van de redactie van de Low Countries Historical Review. Verder is hij ook gastprofessor bij het departement Geschiedenis van de Universiteit Gent en Honorary Research Fellow bij de Universiteit van Kent (School of History).

Enkele van zijn recente publicaties zijn

  • Mayoral Collaboration under Nazi Occupation: Belgium, the Netherlands and the North of France (1938-1946) (Basingstoke/New York 2016)
  • als editor: Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013) (Antwerp/Cambridge 2014)
  • met Koen Aerts: Mondelinge geschiedenis in België en de (de-)constructie van collectieve herinnering. Themanummer BTFG (92-2, 2014).
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement