Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Restauratie van de charterverzameling van de graven van Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/04/2017 - Restauratie - Digitalisering - Rijksarchief te Namen

De charterverzameling van de graven van Namen behoort tot het belangrijkste historisch erfgoed van ons land. De meeste van deze oorkonden zijn zes tot acht eeuwen oud. Ze worden momenteel gerestaureerd met steun van het Fonds Baillet Latour. Een eerste reeks van 254 oorkonden is reeds gerestaureerd en werd op 31 maart 2017 teruggebracht naar het Rijksarchief te Namen. Binnenkort worden de charters ook gedigitaliseerd.

De charters van de graven van Namen zijn een van de kostbaarste archiefbestanden die worden bewaard in het Rijksarchief te Namen. Het gaat in totaal om 1.365 stukken – waarvan 1.005 oorkonden met een zegel – uit de periode 1092-1615. Dankzij steun ten bedrage van € 57.825 van het Fonds Baillet Latour, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, zullen alle oorkonden binnenkort gerestaureerd worden. Een eerste reeks van 254 charters werd reeds gerestaureerd en is op 31 maart 2017 teruggebracht naar het Rijksarchief te Namen.

De ganse operatie zal worden afgerond met een integrale digitalisering van de charters, waarna de beelden online zullen worden geplaatst. In april 2018 volgen nog een tentoonstelling en een studiedag.

Tot voor kort kon de chartercollectie niet meer worden geraadpleegd gezien het grote risico op verdere beschadiging van de documenten. Om dit probleem op te vangen wordt overgegaan tot restauratie, aangepaste verpakking en digitalisering, zodat onderzoekers dit archief online kunnen bekijken.  

In onze zoekrobot vindt u alvast een inventaris van de oorkonden van de graven van Namen.

Belangrijk historisch erfgoed

De meeste oorkonden van de graven van Namen dragen een zegel en zijn 600 tot 800 jaar oud. Ze vormen getuigenissen over het bestuur van het graafschap, maar soms ook over aangrenzende regio’s zoals het bisdom Luik, het hertogdom Brabant of de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen en Luxemburg.

Talrijke documenten uit de verzameling reiken verder dan de geschiedenis van het graafschap Namen zelf: de graven gingen immers vaak een verbond aan met andere vorstendommen of stonden via huwelijksbanden in relatie met verder afgelegen streken , zoals bijvoorbeeld Gelderland, Schotland of zelfs Zweden. In een aantal gevallen bestuurde de graaf van Namen ook grondgebieden buiten zijn eigen vorstendom. Zo was Boudewijn II van Courtenay (1237-1267) ook keizer van Constantinopel en werden Namen en Vlaanderen van 1263 tot 1298 geregeerd door dezelfde vorst, namelijk Gwijde van Dampierre.

Het archief bevat dus ook akten die het zegel dragen van poorters uit Brugge en Gent of van Vlaamse leenmannen uit Brugge, Gent, Rijsel, Roeselare, Sluis en Torhout. De charterverzameling vormt zonder twijfel belangrijk historisch Belgisch erfgoed.

De oorkonden worden adequaat verpakt en volgens strenge normen bewaard in het Rijksarchief te Namen. De restauratie is in handen van professionele restaurateurs, die werken volgens een strikt lastenboek. Het Rijksarchief staat in voor de valorisatie van de collectie (online brengen, tentoonstelling, studiedag, publicatie).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement