Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Fonds Baillet Latour steunt de restauratie en valorisatie van procesdossiers van het Keizerlijk Kamergerecht van Wetzlar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/03/2017 - Restauratie - Rijksarchief te Luik

Meer dan anderhalve eeuw geleden kwamen 3.000 procesdossiers van het Keizerlijk Kamergerecht van Wetzlar (Duitsland) in het Rijksarchief te Luik terecht. Het bestand werd zwaar getroffen door een bombardement op het Rijksarchief te Luik in 1944 en bleef meer dan 50 jaar ontoegankelijk voor onderzoek. Maar de afgelopen jaren is er een inhaalbeweging ingezet. Het archief werd opnieuw geïnventariseerd en dankzij de steun van het Fonds Baillet Latour worden de dossiers nu ook volop gerestaureerd.

Het Rijksarchief te Luik bewaart ook archief dat werd gevormd in het buitenland, met name de procesdossiers van het Keizerlijk Kamergerecht van Wetzlar (Duitsland). Van 1498 tot 1795 was deze rechtbank bevoegd voor burgerlijke zaken die betrekking hadden op de staten van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie, waartoe ook het huidige België behoorde, evenals het Luikse, het prinsbisdom Stavelot- Malmedy en een aantal vrije gebieden.

Het Wetzlar-tribunaal behandelde heel wat belangrijke zaken waarbij de overheden en de inwoners van onze contreien betrokken waren. De rechtbank bleef zeer stabiel in haar werking en maakte nagenoeg systematisch gebruik van geschreven stukken (pleidooien van advocaten, bewijsstukken, officiële akten, testamenten, stambomen, inventarissen, boekhouding, kaarten, enz.). Het archief van de rechtbank bevat ook belangrijke informatie over andere Europese landen zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland, vooral voor de periode tussen de 16e en de 18 eeuw.

In 1856 brachten de archivarissen van de Keizerlijke Kamer de documenten over naar de landen die voordien deel hadden uitgemaakt van het Heilig Roomse Rijk. Ongeveer 3.000 procesdossiers over Belgen (inwoners van het prinsdom Luik en het Belgische deel van het prinsbisdom Stavelot-Malmedy) verhuisden zo van Wetzlar naar het Rijksarchief te Luik. Bij een bombardement op het Rijksarchief te Luik in december 1944 ging een deel van de procesdossiers jammer genoeg verloren, en een ander gedeelte raakte zwaar beschadigd door brand en vocht. Slechts 30 tot 40% van de documenten waren nog identificeerbaar en raadpleegbaar.

Meer dan vijftig jaar lang bleef nagenoeg de helft van dit archief ontoegankelijk. Het gaat nochtans om belangrijk Belgisch erfgoed en een van de rijkste en origineelste archiefbestanden die worden bewaard in Luik. Het werd dus hoog tijd dat het werd gevrijwaard en opengesteld voor onderzoekers en het grote publiek.

In 2012-2015 werd het archief opnieuw geïnventariseerd dankzij een financiering van Belspo. Toen werd ook vastgesteld dat een deel van het archief – met bijzondere stukken zoals tekeningen, kaarten en stambomen – in slechte staat verkeerde.

In 2016 verleende het Fonds Baillet Latour het Rijksarchief te Luik een belangrijke financiële steun van € 182.500 voor de restauratie van de dossiers van de Keizerlijke Kamer. Het Fonds Baillet Latour steunt, via de Koning Boudewijnstichting, de bewaring, valorisatie en restauratie van belangrijke stukken Belgisch erfgoed.

Na de restauratie – die intussen is opgestart – zal ook een publicatie verschijnen om de meest opmerkelijke stukken extra in de kijker te zetten. Op die manier kan het ruime publiek kennis maken met dit uitzonderlijk ancien regime –archief over de geschiedenis van de inwoners van de vroegere prinsdommen Luik en Stavelot-Malmedy.

       

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement