Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De verhuis van archief van het militair gerecht is volop aan de gang

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/01/2017 - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Sinds 1 januari 2004 is het militair gerecht in vredestijd afgeschaft in België. Deze hybride instelling verleende tot dan een uitzonderingsrechtspraak. Haar geschiedenis werd lang over het hoofd gezien, maar recent herleefde de interesse. Interessante archiefbestanden (19de en 20ste eeuw) van het Krijgshof, de krijgsraden en hun krijgsauditoraten werden de laatste jaren in het Rijksarchief ontsloten. Deze bronnen openen veelbelovende onderzoeksperspectieven en leveren tevens verklaringen voor een aantal hedendaagse debatten.

Maar nog niet alle bestanden zijn overgebracht naar het Rijksarchief. Heel wat archieven bevinden zich nog in het Justitiepaleis te Brussel. Het betreft hoofdzakelijk strafuitvoeringsdossiers, vonnisregisters, notitieregisters, fiches die de diverse bestanden ontsluiten, documentatiedossiers, foto's, etc. Het College van Procureurs-generaal verleende zijn akkoord om deze over te dragen aan het Rijksarchief.

In november 2016 startte de verhuis van de overgebleven archieven van het militair gerecht in het Justitiepaleis, zo'n 1.500 strekkende meter, naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier (hierna ARA 2). Twee keer per week gaat een team medewerkers van ARA 2 aan de slag in de diverse archiefbewaarplaatsen in kelders, zolders etc. in het Justitiepaleis. In sommige lokalen moeten ze zich letterlijk en figuurlijk dubbel plooien. Zonder onvoorziene omstandigheden hopen we de verhuis in de loop van dit voorjaar af te ronden. We houden u op de hoogte!

                   

Lees ook

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement