Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Publicatie over het archivalisch potentieel van het beeld

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/01/2017 - Publicaties - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

L’image d’archives. Une image en devenir

Zogeheten archiefbeelden zijn volledig doorgedrongen tot onze visuele cultuur, via cinema en televisie, de pers, museografie of schoolboeken. Het archiveren van het fotografisch of cinematografisch beeld is echter niet vanzelfsprekend. Het beeld werd niet altijd beschouwd als iets dat moest worden bewaard. Er kan ook een tegenspraak bestaan tussen enerzijds een bepaalde logica van ‘directe’ televisieprogramma’s die documenten produceren met een schijnbaar kortstondig belang en anderzijds de wens om het beeld te archiveren.

Van beeld tot archiefbeeld

Het doel van dit boek is het identificeren van de processen – strategieën, contacten, uitdagingen en doelstellingen – die bijdragen tot het verlenen van deze archiefstatus aan het beeld.

Wat maakt een beeld tot archiefdocument? Waarom is dit niet het geval voor alle beelden?

Perspectieven en vragen

Het archivalisch potentieel van het beeld onderzoeken, veronderstelt in de eerste plaats de genealogie van het begrip archief vast te leggen. Dit betekent dat we moeten kijken naar de uitdagingen en de discussies van bij het ontstaan van de fotografie en de cinema. Verder moeten de praktijken van het “nemen van een beeld”, de archivering, en het “hernemen” (hergebruik, televisie, plastische kunsten, marketing, historiografie, museografie…) vergeleken worden. Tenslotte is het zaak om de verschillende functies die het archiefbeeld krijgt toebedeeld, te analyseren.

Een multidisciplinaire benadering

Het boek verzamelt artikelen van historici, kunsthistorici, archivisten, filosofen, esthetici, antropologen, artiesten en onderzoekers in de cinematografie en de communicatiewetenschappen. Twee nog niet gepubliceerde interviews met gespecialiseerde historici – Marc Ferro en Pierre Sorlin, Sylvie Lindeperg en Laurent Véray –, vormen het sluitstuk van dit boek.

Hoe bestellen?

Julie MAECK & Matthias STEINLE, L’image d’archives. Une image en devenir, Rennes, PUR, 2016, 340 p.

Het boek kost € 20,00 (verzendingskosten niet inbegrepen) en kan besteld worden bij het CegeSoma per mail of telefoon (02/556.92.11).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement