Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren geeft tijdelijk onderdak aan de abdijbibliotheek van Bornem

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/12/2016 - Onze gebouwen en leeszalen - Rijksarchief te Beveren

Na een jarenlange voorbereiding verhuisde eind oktober 2016 de bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij van Bornem naar het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren, in afwachting van de restauratie en renovatie van de abdij. Of hoe het Rijksarchief ernaar streeft om zijn infrastructuur en expertise inzake depotbeheer ook ter beschikking te stellen van lokale en provinciale erfgoedactoren. 

De bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij van Bornem wordt binnenkort grondig gerestaureerd. In geval van omvangrijke erfgoedcollecties, zoals in Bornem, zorgen dergelijke restauratiewerken vaak voor tijdelijke opslagproblemen.

De provincie Antwerpen en de gemeente Bornem klopten gezamenlijk aan bij het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren met de vraag om de waardevolle Bornemse boekencollectie de komende drie jaar in huis te nemen. Het Beverse depot leent zich perfect voor tijdelijke bewaaropdrachten: het beschikt over een grote opslagcapaciteit én voldoet aan de heersende bewaar-, klimaat- en veiligheidsnormen inzake archieven en bibliotheken.

De kostbare en complete abdijcollectie omvat duizenden titels, waarvan een groot aantal uit het ancien régime stamt. Het oudste boek – de Delftse Bijbel – dateert uit 1477. In oktober 2016 werden in totaal meer dan 50.000 boeken (verpakt in 1.300 verhuisdozen) overgebracht naar Beveren. Hoewel voor het eigenlijke transport een beroep werd gedaan op een professionele firma, was de grootscheepse verhuisoperatie enkel mogelijk dankzij de tomeloze inzet van tientallen vrijwilligers.

Het Bornemse voorbeeld toont bovendien aan dat het Rijksarchief als federale wetenschappelijke bewaarinstelling ernaar streeft om zijn infrastructuur en expertise inzake depotbeheer ook ter beschikking te stellen van lokale en provinciale erfgoedactoren.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement