Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe Dariah-werkgroep (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) gaat van start

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/10/2016 - Archiefbeheer - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Het Rijksarchief is, samen met de andere Belgische federale wetenschappelijke instellingen, al geruime tijd partner in het Dariah-project. Dariah staat voor Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities en biedt een pan-Europese infrastructuur aan voor de ontwikkeling en promotie van het digitale aspect in de humane wetenschappen. Nieuw sinds oktober 2016 is dat het Rijksarchief samen met de Kazerne Dossin en het Nederlandse Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de coördinatie van de Dariah-werkgroep Sustainable Publishing of Archival Catalogues op zich heeft genomen.

Het Dariah-netwerk verbindt onderzoekers en instellingen uit 17 Europese landen en heeft sterke banden met onderzoeksprojecten uit landen die er nog geen deel van uitmaken. Dariah ondersteunt zowel het onderzoek zelf als het  onderwijs in digitale onderzoeksmethoden.  Dit gebeurt onder meer door het ter beschikking stellen van tools en data, het delen van kennis/expertise en de organisatie van allerhande opleidingen.

De samenwerking binnen de Dariah-gemeenschap gebeurt via working groups. Deze nemen elk een specifiek aspect van de ‘digital humanities’ voor hun rekening, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van tools, het opstellen van standaarden of het op lange termijn ter beschikking stellen van onderzoeksmateriaal.

De nieuwe Dariah-werkgroep Sustainable Publishing of Archival Catalogues is een voortzetting van de workshop Open History: Sustainable digital publishing of archival catalogues of twentieth-century history archives. Deze workshop werd eind 2015 door het CegeSoma, in samenwerking met Dariah, georganiseerd.

De activiteiten van de working group zijn gericht op het communiceren van kennis, expertise en tools met betrekking tot het duurzaam ter beschikking stellen van digitale archieftoegangen enerzijds en de verbetering  van de dialoog met de onderzoeker anderzijds. Deze invalshoeken sluiten nauw aan bij verschillende projecten waarin het Rijksarchief reeds betrokken is, zoals het Europese archievenportaal Archives Portal Europe en het MADDLAIN-project.

De samenwerking met Dariah biedt het Rijksarchief de mogelijkheid om de eigen expertise binnen Europa te delen. Omgekeerd kan het Rijksarchief dankzij dit partnerschap steunen op knowhow uit de Dariah-gemeenschap om de eigen werking verder te verrijken.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement